งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แข่งขันระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ นครนายก 
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:58 น.