งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:21 น.