สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดท่าเกวียน 26 16 10 52
2 บ้านหนองขาหยั่ง 13 7 5 25
3 บ้านหนองประโยชน์ 9 7 4 20
4 บ้านคลองอุดม 9 3 5 17
5 บ้านหนองปรือกันยาง 8 5 5 18
6 บ้านร่มโพธิ์ทอง 7 0 3 10
7 บ้านลาดกระทิง 6 11 9 26
8 บ้านทุ่งส่าย 6 4 3 13
9 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 5 6 4 15
10 สวนป่าอุปถัมภ์ 5 5 4 14
11 วัดต้นตาล 5 4 0 9
12 บ้านเทพประทาน 5 3 0 8
13 บ้านอ่างเตย 5 1 0 6
14 บ้านเขาหินซ้อน 4 2 3 9
15 บ้านหนองหว้า 4 2 2 8
16 บ้านท่าทองดำ 4 2 1 7
17 บ้านหนองคอก 4 1 2 7
18 ตลาดบางบ่อ 3 8 3 14
19 บ้านวังหิน 3 6 0 9
20 บ้านโป่งเจริญ 3 4 3 10
21 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 3 3 3 9
22 วัดหัวกระสังข์ 3 1 2 6
23 วัดอ่าวช้างไล่ 3 0 4 7
24 บ้านธรรมรัตน์ใน 3 0 2 5
25 วัดบางตลาด 3 0 0 3
26 วัดหนองแหน 3 0 0 3
27 บ้านศรีเจริญทอง 2 4 2 8
28 วัดหนองปาตอง 2 4 1 7
29 สียัดพัฒนา 2 3 3 8
30 เทศบาล1 วัดแจ้ง 2 3 3 8
31 บ้านสระไม้แดง 2 2 3 7
32 บ้านมาบนาดี 2 2 3 7
33 บ้านหนองยาง 2 2 2 6
34 บ้านคลองยายสร้อย 2 2 2 6
35 บ้านท่ากลอย 2 2 2 6
36 บ้านกระบกเตี้ย 2 2 0 4
37 วัดธารพูด 2 2 0 4
38 บ้านแหลมตะคร้อ 2 1 5 8
39 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 2 1 3 6
40 บ้านหินแร่ 2 1 2 5
41 บ้านทุ่งส่อหงษา 2 1 2 5
42 วัดพงษาราม 2 1 2 5
43 ห้วยตะปอก 2 1 2 5
44 วัดวังเย็น 2 1 1 4
45 วัดโคกหัวข้าว 2 1 0 3
46 บ้านหนองใหญ่ 2 0 1 3
47 วัดหัวสำโรง 2 0 1 3
48 บ้านท่าซุง 2 0 0 2
49 ธีราวิทยา 2 0 0 2
50 จุฑาทิพย์ 1 4 3 8
51 บ้านสุ่งเจริญ 1 4 3 8
52 ไทรทองอุปถัมภ์ 1 3 2 6
53 วัดหนองเค็ด 1 3 1 5
54 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 1 3 1 5
55 วัดดอนทอง 1 3 1 5
56 สุตะบำรุงพิทยาคาร 1 3 1 5
57 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1 3 1 5
58 วัดเสม็ดเหนือ 1 3 1 5
59 วัดนาเหล่าบก 1 2 1 4
60 วัดจรเข้ตาย 1 2 0 3
61 บ้าน ก.ม.7 1 1 3 5
62 วัดแสนภุมราวาส 1 1 2 4
63 บ้านท่ากระดาน 1 1 2 4
64 สุวรรณคีรี 1 1 1 3
65 สามร่ม 1 1 1 3
66 บ้านท่าโพธิ์ 1 1 1 3
67 วัดสระสองตอน 1 1 0 2
68 ภูงามโนนสะอาด 1 0 3 4
69 วัดสาวชะโงก 1 0 3 4
70 วัดปากน้ำโจ้โล้ 1 0 3 4
71 บ้านหนองกลางดง 1 0 2 3
72 วัดดงยาง 1 0 1 2
73 บ้านปรือวาย 1 0 0 1
74 บ้านปลายคลอง 1 0 0 1
75 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 1
76 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1
77 บ้านห้วยพลู 1 0 0 1
78 วัดสามแยก 1 0 0 1
79 บ้านอ่างตะแบก 1 0 0 1
80 บ้านหนองแสง 1 0 0 1
81 บ้านเขาสะท้อน 1 0 0 1
82 บ้านโป่งตาสา 1 0 0 1
83 บ้านยางแดง 0 3 0 3
84 บ้านหนองปลาซิว 0 3 0 3
85 วัดชำป่างาม 0 2 3 5
86 วัดบางโรง 0 2 2 4
87 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 0 2 0 2
88 บ้านนาโพธิ์ 0 2 0 2
89 วัดบึงกระจับ 0 2 0 2
90 พนมอิทธิศึกษา 0 1 4 5
91 วัดหนองเสือ 0 1 3 4
92 วัดทุ่งยายชี 0 1 3 4
93 วัดหินดาษ 0 1 1 2
94 บ้านเนินไร่ 0 1 1 2
95 บ้านโปร่งเกตุ 0 1 1 2
96 วัดคลองเขื่อน 0 1 1 2
97 ดาราจรัส 0 1 0 1
98 วัดเสม็ดใต้ 0 1 0 1
99 บ้านหนองสทิต 0 1 0 1
100 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1
101 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 0 1 0 1
102 บ้านอ่างทอง 0 1 0 1
103 วัดสะแกงาม 0 1 0 1
104 วัดไผ่แก้ว 0 1 0 1
105 วัดวังกะจะ 0 1 0 1
106 บ้านท่าเลียบ 0 0 2 2
107 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 1 1
108 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 1 1
109 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 1 1
110 วัดศรีสุตาราม 0 0 1 1
111 วัดชายเคืองวนาราม 0 0 1 1
112 วัดทางข้ามน้อย 0 0 1 1
113 วัดบางกระเจ็ด 0 0 1 1
114 บ้านม่วงโพรง 0 0 1 1
115 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1
116 วัดหนองไม้แก่น 0 0 1 1
117 วัดลาดบัวขาว 0 0 1 1
118 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 1 1
119 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0
120 บ้านนา 0 0 0 0
121 บางพะเนียง 0 0 0 0
122 บ้านหนองโสน 0 0 0 0
123 วัดหนองบัว 0 0 0 0
124 วัดนาน้อย 0 0 0 0
125 วัดใหม่บางคล้า 0 0 0 0
126 วัดไผ่ขวาง 0 0 0 0
127 วัดดอนท่านา 0 0 0 0
128 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0
129 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
130 วัดบางคา 0 0 0 0
131 วัดแปลงยาว 0 0 0 0
132 วัดหัวไทร 0 0 0 0
133 วัดลำมหาชัย 0 0 0 0
134 วัดหัวสวน 0 0 0 0
135 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 0 0 0
136 บ้านท่าคาน 0 0 0 0
137 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0
138 วัดสนามช้าง 0 0 0 0
139 บ้านกรอกสะแก 0 0 0 0
140 วัดคูมอญ 0 0 0 0
141 วัดบางกระดาน 0 0 0 0
142 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0
143 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0
144 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 0
145 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 0 0
146 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 0
147 วัดเทพนาราม 0 0 0 0
148 บ้านชำขวาง 0 0 0 0
149 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0
150 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0
151 บ้านวังคู 0 0 0 0
152 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0
153 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0
154 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0
รวม 231 209 187 627

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]