สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 26 16 10 52 60 9 4 4 73
2 บ้านหนองขาหยั่ง 13 7 5 25 25 4 1 0 30
3 บ้านหนองประโยชน์ 8 7 4 19 21 1 1 2 23
4 บ้านคลองอุดม 7 3 4 14 26 13 3 3 42
5 บ้านลาดกระทิง 6 11 9 26 27 10 2 4 39
6 บ้านทุ่งส่าย 6 4 3 13 17 4 1 1 22
7 สวนป่าอุปถัมภ์ 5 5 4 14 21 11 3 3 35
8 วัดต้นตาล 5 4 0 9 12 4 1 1 17
9 บ้านอ่างเตย 5 1 0 6 13 2 2 1 17
10 บ้านร่มโพธิ์ทอง 5 0 3 8 7 3 0 0 10
11 บ้านหนองปรือกันยาง 4 4 4 12 21 5 1 2 27
12 บ้านเขาหินซ้อน 4 2 3 9 14 4 3 4 21
13 บ้านหนองคอก 4 1 2 7 15 5 1 4 21
14 บ้านวังหิน 3 6 0 9 13 0 0 0 13
15 บ้านโป่งเจริญ 3 4 3 10 12 12 1 0 25
16 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 3 4 2 9 15 4 3 0 22
17 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 3 3 3 9 16 4 1 7 21
18 บ้านหนองหว้า 3 1 2 6 9 0 1 1 10
19 วัดอ่าวช้างไล่ 3 0 4 7 8 5 3 1 16
20 บ้านธรรมรัตน์ใน 3 0 2 5 4 1 1 0 6
21 วัดบางตลาด 3 0 0 3 6 4 0 1 10
22 วัดหนองแหน 3 0 0 3 5 2 5 2 12
23 ตลาดบางบ่อ 2 6 3 11 22 6 6 5 34
24 บ้านศรีเจริญทอง 2 4 2 8 9 2 4 0 15
25 สียัดพัฒนา 2 3 3 8 16 1 3 3 20
26 เทศบาล1 วัดแจ้ง 2 3 3 8 9 2 1 0 12
27 บ้านสระไม้แดง 2 2 3 7 10 5 1 3 16
28 บ้านท่ากลอย 2 2 2 6 8 4 5 2 17
29 บ้านท่าทองดำ 2 2 1 5 10 2 1 1 13
30 บ้านกระบกเตี้ย 2 2 0 4 6 3 0 0 9
31 วัดธารพูด 2 2 0 4 3 0 2 3 5
32 บ้านแหลมตะคร้อ 2 1 5 8 10 8 7 2 25
33 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 2 1 3 6 13 10 2 3 25
34 บ้านหินแร่ 2 1 2 5 10 5 10 3 25
35 วัดหัวกระสังข์ 2 1 2 5 10 5 3 0 18
36 บ้านทุ่งส่อหงษา 2 1 2 5 9 4 1 0 14
37 ห้วยตะปอก 2 1 2 5 6 1 1 3 8
38 วัดวังเย็น 2 1 1 4 11 4 0 0 15
39 วัดพงษาราม 2 1 1 4 5 6 0 2 11
40 วัดโคกหัวข้าว 2 1 0 3 4 1 1 3 6
41 บ้านหนองใหญ่ 2 0 1 3 5 0 3 2 8
42 วัดหัวสำโรง 2 0 1 3 3 3 4 6 10
43 บ้านท่าซุง 2 0 0 2 5 1 0 1 6
44 ธีราวิทยา 2 0 0 2 3 1 0 2 4
45 จุฑาทิพย์ 1 4 3 8 12 5 0 3 17
46 บ้านสุ่งเจริญ 1 4 3 8 11 1 3 2 15
47 ไทรทองอุปถัมภ์ 1 3 2 6 8 2 3 0 13
48 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 1 3 1 5 7 6 3 5 16
49 สุตะบำรุงพิทยาคาร 1 3 1 5 5 2 0 1 7
50 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1 3 1 5 4 8 1 5 13
51 วัดเสม็ดเหนือ 1 3 1 5 4 5 3 7 12
52 บ้านเทพประทาน 1 3 0 4 7 1 1 0 9
53 วัดจรเข้ตาย 1 2 0 3 5 5 0 3 10
54 บ้าน ก.ม.7 1 1 3 5 6 3 1 1 10
55 สุวรรณคีรี 1 1 1 3 11 2 0 2 13
56 บ้านหนองยาง 1 1 1 3 9 12 3 7 24
57 วัดนาเหล่าบก 1 1 1 3 8 3 2 0 13
58 สามร่ม 1 1 1 3 7 5 2 0 14
59 บ้านมาบนาดี 1 1 1 3 5 2 2 1 9
60 วัดดอนทอง 1 1 0 2 4 2 1 0 7
61 วัดสระสองตอน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
62 ภูงามโนนสะอาด 1 0 3 4 7 3 0 2 10
63 วัดสาวชะโงก 1 0 3 4 7 0 2 3 9
64 บ้านหนองกลางดง 1 0 2 3 5 8 0 0 13
65 วัดแสนภุมราวาส 1 0 1 2 5 2 0 0 7
66 บ้านปรือวาย 1 0 0 1 4 3 4 1 11
67 บ้านปลายคลอง 1 0 0 1 3 3 2 2 8
68 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 1 3
69 บ้านห้วยพลู 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 วัดสามแยก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านอ่างตะแบก 1 0 0 1 1 3 1 0 5
72 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านเขาสะท้อน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านโป่งตาสา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดหนองเค็ด 0 3 1 4 7 3 2 1 12
76 บ้านยางแดง 0 3 0 3 4 0 1 1 5
77 บ้านหนองปลาซิว 0 3 0 3 3 1 1 2 5
78 วัดชำป่างาม 0 2 3 5 3 9 1 3 13
79 วัดบางโรง 0 2 2 4 4 5 0 0 9
80 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 0 2 0 2 4 7 0 2 11
81 บ้านนาโพธิ์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
82 วัดบึงกระจับ 0 2 0 2 1 3 2 1 6
83 พนมอิทธิศึกษา 0 1 4 5 6 2 4 1 12
84 วัดหนองเสือ 0 1 3 4 4 7 3 1 14
85 วัดทุ่งยายชี 0 1 3 4 4 2 0 0 6
86 บ้านคลองยายสร้อย 0 1 2 3 5 4 8 2 17
87 วัดหินดาษ 0 1 1 2 5 3 1 0 9
88 บ้านเนินไร่ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
89 วัดคลองเขื่อน 0 1 1 2 1 3 0 3 4
90 ดาราจรัส 0 1 0 1 6 2 3 1 11
91 วัดเสม็ดใต้ 0 1 0 1 5 3 0 0 8
92 บ้านหนองสทิต 0 1 0 1 3 0 1 0 4
93 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
94 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านอ่างทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 วัดไผ่แก้ว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
98 วัดวังกะจะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 วัดปากน้ำโจ้โล้ 0 0 3 3 5 3 2 5 10
100 บ้านท่าเลียบ 0 0 2 2 2 1 1 3 4
101 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 1 1 8 3 0 1 11
102 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 1 1 6 2 2 0 10
103 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 1 1 5 1 1 1 7
104 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 5 0 0 5 5
105 วัดศรีสุตาราม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
106 วัดชายเคืองวนาราม 0 0 1 1 3 0 2 1 5
107 วัดทางข้ามน้อย 0 0 1 1 2 6 1 1 9
108 วัดบางกระเจ็ด 0 0 1 1 2 4 5 4 11
109 บ้านม่วงโพรง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 บ้านท่ากระดาน 0 0 1 1 1 4 0 0 5
112 บ้านโปร่งเกตุ 0 0 1 1 1 1 3 0 5
113 วัดหนองไม้แก่น 0 0 1 1 1 1 2 1 4
114 วัดลาดบัวขาว 0 0 1 1 1 1 0 3 2
115 วัดดงยาง 0 0 1 1 0 4 1 0 5
116 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
117 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
118 บ้านนา 0 0 0 0 4 2 0 2 6
119 บางพะเนียง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
120 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 3 1 3 2 7
121 วัดหนองบัว 0 0 0 0 3 1 1 1 5
122 วัดนาน้อย 0 0 0 0 3 0 3 1 6
123 วัดใหม่บางคล้า 0 0 0 0 2 3 3 3 8
124 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 2 0 2 4
125 วัดไผ่ขวาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
126 วัดดอนท่านา 0 0 0 0 2 0 2 3 4
127 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 2 0 1 2 3
128 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
129 วัดบางคา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
130 วัดแปลงยาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 วัดหัวไทร 0 0 0 0 1 5 4 4 10
132 วัดลำมหาชัย 0 0 0 0 1 2 3 3 6
133 วัดหัวสวน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
134 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
136 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
138 บ้านกรอกสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 วัดคูมอญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
144 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
145 วัดหนองปาตอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 บ้านชำขวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านวังคู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
152 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 199 189 175 563 891 408 207 209 1,506