สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 26 16 10 52 60 9 4 4 73
2 บ้านหนองขาหยั่ง 13 7 5 25 25 4 1 0 30
3 บ้านหนองประโยชน์ 9 7 4 20 22 1 1 2 24
4 บ้านคลองอุดม 9 3 5 17 29 13 3 3 45
5 บ้านหนองปรือกันยาง 8 5 5 18 27 5 1 2 33
6 บ้านร่มโพธิ์ทอง 7 0 3 10 10 3 0 0 13
7 บ้านลาดกระทิง 6 11 9 26 27 10 2 4 39
8 บ้านทุ่งส่าย 6 4 3 13 17 4 1 1 22
9 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 5 6 4 15 20 5 3 0 28
10 สวนป่าอุปถัมภ์ 5 5 4 14 21 11 3 3 35
11 วัดต้นตาล 5 4 0 9 12 4 1 1 17
12 บ้านเทพประทาน 5 3 0 8 12 1 1 0 14
13 บ้านอ่างเตย 5 1 0 6 13 2 2 1 17
14 บ้านเขาหินซ้อน 4 2 3 9 14 4 3 4 21
15 บ้านหนองหว้า 4 2 2 8 11 0 1 1 12
16 บ้านท่าทองดำ 4 2 1 7 12 2 1 1 15
17 บ้านหนองคอก 4 1 2 7 15 5 1 4 21
18 ตลาดบางบ่อ 3 8 3 14 24 7 6 5 37
19 บ้านวังหิน 3 6 0 9 13 0 0 0 13
20 บ้านโป่งเจริญ 3 4 3 10 12 12 1 0 25
21 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 3 3 3 9 16 4 1 7 21
22 วัดหัวกระสังข์ 3 1 2 6 11 5 3 0 19
23 วัดอ่าวช้างไล่ 3 0 4 7 8 5 3 1 16
24 บ้านธรรมรัตน์ใน 3 0 2 5 4 1 1 0 6
25 วัดบางตลาด 3 0 0 3 6 4 0 1 10
26 วัดหนองแหน 3 0 0 3 5 2 5 2 12
27 บ้านศรีเจริญทอง 2 4 2 8 9 2 4 0 15
28 วัดหนองปาตอง 2 4 1 7 7 4 1 0 12
29 สียัดพัฒนา 2 3 3 8 16 1 3 3 20
30 เทศบาล1 วัดแจ้ง 2 3 3 8 9 2 1 0 12
31 บ้านสระไม้แดง 2 2 3 7 10 5 1 3 16
32 บ้านมาบนาดี 2 2 3 7 6 6 2 1 14
33 บ้านหนองยาง 2 2 2 6 12 12 3 7 27
34 บ้านคลองยายสร้อย 2 2 2 6 8 4 9 2 21
35 บ้านท่ากลอย 2 2 2 6 8 4 5 2 17
36 บ้านกระบกเตี้ย 2 2 0 4 6 3 0 0 9
37 วัดธารพูด 2 2 0 4 3 0 2 3 5
38 บ้านแหลมตะคร้อ 2 1 5 8 10 8 7 2 25
39 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 2 1 3 6 13 10 2 3 25
40 บ้านหินแร่ 2 1 2 5 10 5 10 3 25
41 บ้านทุ่งส่อหงษา 2 1 2 5 10 4 1 0 15
42 วัดพงษาราม 2 1 2 5 6 6 0 2 12
43 ห้วยตะปอก 2 1 2 5 6 1 1 3 8
44 วัดวังเย็น 2 1 1 4 11 4 0 0 15
45 วัดโคกหัวข้าว 2 1 0 3 4 1 1 3 6
46 บ้านหนองใหญ่ 2 0 1 3 5 0 3 2 8
47 วัดหัวสำโรง 2 0 1 3 3 3 4 6 10
48 บ้านท่าซุง 2 0 0 2 5 1 0 1 6
49 ธีราวิทยา 2 0 0 2 3 1 0 2 4
50 จุฑาทิพย์ 1 4 3 8 12 5 0 3 17
51 บ้านสุ่งเจริญ 1 4 3 8 11 1 3 2 15
52 ไทรทองอุปถัมภ์ 1 3 2 6 8 2 3 0 13
53 วัดหนองเค็ด 1 3 1 5 9 3 2 1 14
54 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 1 3 1 5 7 6 3 5 16
55 วัดดอนทอง 1 3 1 5 6 4 1 0 11
56 สุตะบำรุงพิทยาคาร 1 3 1 5 5 2 0 1 7
57 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1 3 1 5 4 8 1 5 13
58 วัดเสม็ดเหนือ 1 3 1 5 4 5 3 7 12
59 วัดนาเหล่าบก 1 2 1 4 9 3 2 0 14
60 วัดจรเข้ตาย 1 2 0 3 5 5 0 3 10
61 บ้าน ก.ม.7 1 1 3 5 6 3 1 1 10
62 วัดแสนภุมราวาส 1 1 2 4 8 2 0 0 10
63 บ้านท่ากระดาน 1 1 2 4 5 5 0 0 10
64 สุวรรณคีรี 1 1 1 3 11 2 0 2 13
65 สามร่ม 1 1 1 3 7 5 2 0 14
66 บ้านท่าโพธิ์ 1 1 1 3 7 3 2 0 12
67 วัดสระสองตอน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
68 ภูงามโนนสะอาด 1 0 3 4 7 3 0 2 10
69 วัดสาวชะโงก 1 0 3 4 7 0 2 3 9
70 วัดปากน้ำโจ้โล้ 1 0 3 4 6 3 2 5 11
71 บ้านหนองกลางดง 1 0 2 3 5 8 0 0 13
72 วัดดงยาง 1 0 1 2 1 4 1 0 6
73 บ้านปรือวาย 1 0 0 1 4 3 4 1 11
74 บ้านปลายคลอง 1 0 0 1 3 3 2 2 8
75 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 1 3 2 0 2 5
76 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 1 3
77 บ้านห้วยพลู 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 วัดสามแยก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านอ่างตะแบก 1 0 0 1 1 3 1 0 5
80 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านเขาสะท้อน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโป่งตาสา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านยางแดง 0 3 0 3 4 0 1 1 5
84 บ้านหนองปลาซิว 0 3 0 3 3 1 1 2 5
85 วัดชำป่างาม 0 2 3 5 3 9 1 3 13
86 วัดบางโรง 0 2 2 4 4 5 0 0 9
87 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 0 2 0 2 4 7 0 2 11
88 บ้านนาโพธิ์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
89 วัดบึงกระจับ 0 2 0 2 1 3 2 1 6
90 พนมอิทธิศึกษา 0 1 4 5 6 2 4 1 12
91 วัดหนองเสือ 0 1 3 4 4 7 3 1 14
92 วัดทุ่งยายชี 0 1 3 4 4 2 0 0 6
93 วัดหินดาษ 0 1 1 2 5 3 1 1 9
94 บ้านเนินไร่ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
95 บ้านโปร่งเกตุ 0 1 1 2 2 1 3 0 6
96 วัดคลองเขื่อน 0 1 1 2 1 3 0 3 4
97 ดาราจรัส 0 1 0 1 6 2 3 1 11
98 วัดเสม็ดใต้ 0 1 0 1 5 3 0 0 8
99 บ้านหนองสทิต 0 1 0 1 3 0 1 0 4
100 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
101 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านอ่างทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 วัดไผ่แก้ว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
105 วัดวังกะจะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านท่าเลียบ 0 0 2 2 2 1 1 3 4
107 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 1 1 8 3 0 1 11
108 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 1 1 5 1 1 1 7
109 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 5 0 0 5 5
110 วัดศรีสุตาราม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
111 วัดชายเคืองวนาราม 0 0 1 1 3 0 2 1 5
112 วัดทางข้ามน้อย 0 0 1 1 2 6 1 1 9
113 วัดบางกระเจ็ด 0 0 1 1 2 4 5 4 11
114 บ้านม่วงโพรง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 วัดหนองไม้แก่น 0 0 1 1 1 1 2 1 4
117 วัดลาดบัวขาว 0 0 1 1 1 1 0 3 2
118 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
119 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
120 บ้านนา 0 0 0 0 4 2 0 2 6
121 บางพะเนียง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
122 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 3 1 3 2 7
123 วัดหนองบัว 0 0 0 0 3 1 1 1 5
124 วัดนาน้อย 0 0 0 0 3 0 3 1 6
125 วัดใหม่บางคล้า 0 0 0 0 2 3 3 3 8
126 วัดไผ่ขวาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
127 วัดดอนท่านา 0 0 0 0 2 0 2 3 4
128 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 2 0 1 2 3
129 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 วัดบางคา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
131 วัดแปลงยาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 วัดหัวไทร 0 0 0 0 1 5 4 4 10
133 วัดลำมหาชัย 0 0 0 0 1 2 3 3 6
134 วัดหัวสวน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
135 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
137 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
139 บ้านกรอกสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 วัดคูมอญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
145 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
146 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 บ้านชำขวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านวังคู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
152 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 231 209 187 627 954 420 209 210 1,583