สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 60 9 4 4 73
2 บ้านลาดกระทิง 27 10 2 4 39
3 บ้านคลองอุดม 26 13 3 3 42
4 บ้านหนองขาหยั่ง 25 4 1 0 30
5 ตลาดบางบ่อ 22 6 6 5 34
6 สวนป่าอุปถัมภ์ 21 11 3 3 35
7 บ้านหนองปรือกันยาง 21 5 1 2 27
8 บ้านหนองประโยชน์ 21 1 1 2 23
9 บ้านทุ่งส่าย 17 4 1 1 22
10 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 16 4 1 7 21
11 สียัดพัฒนา 16 1 3 3 20
12 บ้านหนองคอก 15 5 1 4 21
13 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 15 4 3 0 22
14 บ้านเขาหินซ้อน 14 4 3 4 21
15 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 13 10 2 3 25
16 บ้านอ่างเตย 13 2 2 1 17
17 บ้านวังหิน 13 0 0 0 13
18 บ้านโป่งเจริญ 12 12 1 0 25
19 จุฑาทิพย์ 12 5 0 3 17
20 วัดต้นตาล 12 4 1 1 17
21 วัดวังเย็น 11 4 0 0 15
22 สุวรรณคีรี 11 2 0 2 13
23 บ้านสุ่งเจริญ 11 1 3 2 15
24 บ้านแหลมตะคร้อ 10 8 7 2 25
25 บ้านหินแร่ 10 5 10 3 25
26 วัดหัวกระสังข์ 10 5 3 0 18
27 บ้านสระไม้แดง 10 5 1 3 16
28 บ้านท่าทองดำ 10 2 1 1 13
29 บ้านหนองยาง 9 12 3 7 24
30 บ้านทุ่งส่อหงษา 9 4 1 0 14
31 บ้านศรีเจริญทอง 9 2 4 0 15
32 เทศบาล1 วัดแจ้ง 9 2 1 0 12
33 บ้านหนองหว้า 9 0 1 1 10
34 วัดอ่าวช้างไล่ 8 5 3 1 16
35 บ้านท่ากลอย 8 4 5 2 17
36 วัดนาเหล่าบก 8 3 2 0 13
37 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 8 3 0 1 11
38 ไทรทองอุปถัมภ์ 8 2 3 0 13
39 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 7 6 3 5 16
40 สามร่ม 7 5 2 0 14
41 วัดหนองเค็ด 7 3 2 1 12
42 ภูงามโนนสะอาด 7 3 0 2 10
43 บ้านร่มโพธิ์ทอง 7 3 0 0 10
44 บ้านเทพประทาน 7 1 1 0 9
45 วัดสาวชะโงก 7 0 2 3 9
46 วัดบางตลาด 6 4 0 1 10
47 บ้าน ก.ม.7 6 3 1 1 10
48 บ้านกระบกเตี้ย 6 3 0 0 9
49 พนมอิทธิศึกษา 6 2 4 1 12
50 ดาราจรัส 6 2 3 1 11
51 บ้านท่าโพธิ์ 6 2 2 0 10
52 ห้วยตะปอก 6 1 1 3 8
53 บ้านหนองกลางดง 5 8 0 0 13
54 วัดพงษาราม 5 6 0 2 11
55 วัดจรเข้ตาย 5 5 0 3 10
56 บ้านคลองยายสร้อย 5 4 8 2 17
57 บ้านอ่างเสือดำ 5 4 0 0 9
58 วัดปากน้ำโจ้โล้ 5 3 2 5 10
59 วัดหินดาษ 5 3 1 0 9
60 วัดเสม็ดใต้ 5 3 0 0 8
61 วัดหนองแหน 5 2 5 2 12
62 บ้านมาบนาดี 5 2 2 1 9
63 สุตะบำรุงพิทยาคาร 5 2 0 1 7
64 วัดแสนภุมราวาส 5 2 0 0 7
65 ไทยรัฐวิทยา 41 5 1 1 1 7
66 บ้านท่าซุง 5 1 0 1 6
67 บ้านหนองใหญ่ 5 0 3 2 8
68 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 5 0 0 5 5
69 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 4 8 1 5 13
70 วัดหนองเสือ 4 7 3 1 14
71 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 4 7 0 2 11
72 วัดเสม็ดเหนือ 4 5 3 7 12
73 วัดบางโรง 4 5 0 0 9
74 บ้านปรือวาย 4 3 4 1 11
75 วัดดอนทอง 4 2 1 0 7
76 บ้านนา 4 2 0 2 6
77 วัดทุ่งยายชี 4 2 0 0 6
78 บ้านเนินไร่ 4 2 0 0 6
79 วัดโคกหัวข้าว 4 1 1 3 6
80 บ้านธรรมรัตน์ใน 4 1 1 0 6
81 วัดสระสองตอน 4 1 0 0 5
82 บ้านยางแดง 4 0 1 1 5
83 วัดชำป่างาม 3 9 1 3 13
84 วัดหัวสำโรง 3 3 4 6 10
85 บ้านปลายคลอง 3 3 2 2 8
86 บางพะเนียง 3 3 0 0 6
87 วัดศรีสุตาราม 3 2 2 1 7
88 บ้านหนองโสน 3 1 3 2 7
89 บ้านหนองปลาซิว 3 1 1 2 5
90 วัดหนองบัว 3 1 1 1 5
91 ธีราวิทยา 3 1 0 2 4
92 บ้านนาโพธิ์ 3 1 0 0 4
93 วัดนาน้อย 3 0 3 1 6
94 วัดธารพูด 3 0 2 3 5
95 วัดชายเคืองวนาราม 3 0 2 1 5
96 บ้านหนองสทิต 3 0 1 0 4
97 บ้านท่าม่วง 3 0 0 0 3
98 วัดทางข้ามน้อย 2 6 1 1 9
99 วัดบางกระเจ็ด 2 4 5 4 11
100 วัดใหม่บางคล้า 2 3 3 3 8
101 บ้านห้วยน้ำใส 2 2 0 2 4
102 บ้านท่าเลียบ 2 1 1 3 4
103 วัดไผ่ขวาง 2 1 1 0 4
104 วัดดอนขี้เหล็ก 2 1 0 1 3
105 บ้านห้วยพลู 2 1 0 0 3
106 บ้านม่วงโพรง 2 1 0 0 3
107 วัดดอนท่านา 2 0 2 3 4
108 วัดบ้านกล้วย 2 0 1 2 3
109 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
110 วัดบางคา 2 0 0 1 2
111 วัดสามแยก 2 0 0 0 2
112 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองสองห้อง 2 0 0 0 2
114 วัดแปลงยาว 2 0 0 0 2
115 วัดหัวไทร 1 5 4 4 10
116 บ้านท่ากระดาน 1 4 0 0 5
117 วัดบึงกระจับ 1 3 2 1 6
118 บ้านอ่างตะแบก 1 3 1 0 5
119 วัดคลองเขื่อน 1 3 0 3 4
120 วัดลำมหาชัย 1 2 3 3 6
121 วัดหัวสวน 1 2 2 1 5
122 บ้านโปร่งเกตุ 1 1 3 0 5
123 วัดหนองไม้แก่น 1 1 2 1 4
124 วัดแหลมเขาจันทร์ 1 1 1 0 3
125 วัดลาดบัวขาว 1 1 0 3 2
126 บ้านท่าคาน 1 1 0 1 2
127 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
128 บ้านอ่างทอง 1 1 0 0 2
129 วัดสะแกงาม 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองเหียง 1 1 0 0 2
131 วัดสนามช้าง 1 0 2 0 3
132 วัดไผ่แก้ว 1 0 0 1 1
133 บ้านเขาสะท้อน 1 0 0 0 1
134 บ้านโป่งตาสา 1 0 0 0 1
135 วัดวังกะจะ 1 0 0 0 1
136 บ้านกรอกสะแก 1 0 0 0 1
137 วัดคูมอญ 1 0 0 0 1
138 วัดบางกระดาน 1 0 0 0 1
139 วัดบ้านซ่อง 1 0 0 0 1
140 หนองปรือประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
141 วัดดงยาง 0 4 1 0 5
142 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 3 1 0 4
143 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 2 1 1 3
144 วัดท่าลาดเหนือ 0 2 1 0 3
145 วัดหนองปาตอง 0 2 0 0 2
146 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 2 0 0 2
147 วัดเทพนาราม 0 1 0 1 1
148 บ้านชำขวาง 0 1 0 1 1
149 บ้านห้วยหิน 0 1 0 0 1
150 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 1 0 0 1
151 บ้านวังคู 0 0 1 1 1
152 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 1 0
153 บ้านไร่ดอน 0 0 0 1 0
154 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 1 0
รวม 891 408 207 209 1,715