สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 60 9 4 4 73
2 บ้านคลองอุดม 29 13 3 3 45
3 บ้านลาดกระทิง 27 10 2 4 39
4 บ้านหนองปรือกันยาง 27 5 1 2 33
5 บ้านหนองขาหยั่ง 25 4 1 0 30
6 ตลาดบางบ่อ 24 7 6 5 37
7 บ้านหนองประโยชน์ 22 1 1 2 24
8 สวนป่าอุปถัมภ์ 21 11 3 3 35
9 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 20 5 3 0 28
10 บ้านทุ่งส่าย 17 4 1 1 22
11 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 16 4 1 7 21
12 สียัดพัฒนา 16 1 3 3 20
13 บ้านหนองคอก 15 5 1 4 21
14 บ้านเขาหินซ้อน 14 4 3 4 21
15 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 13 10 2 3 25
16 บ้านอ่างเตย 13 2 2 1 17
17 บ้านวังหิน 13 0 0 0 13
18 บ้านหนองยาง 12 12 3 7 27
19 บ้านโป่งเจริญ 12 12 1 0 25
20 จุฑาทิพย์ 12 5 0 3 17
21 วัดต้นตาล 12 4 1 1 17
22 บ้านท่าทองดำ 12 2 1 1 15
23 บ้านเทพประทาน 12 1 1 0 14
24 วัดหัวกระสังข์ 11 5 3 0 19
25 วัดวังเย็น 11 4 0 0 15
26 สุวรรณคีรี 11 2 0 2 13
27 บ้านสุ่งเจริญ 11 1 3 2 15
28 บ้านหนองหว้า 11 0 1 1 12
29 บ้านแหลมตะคร้อ 10 8 7 2 25
30 บ้านหินแร่ 10 5 10 3 25
31 บ้านสระไม้แดง 10 5 1 3 16
32 บ้านทุ่งส่อหงษา 10 4 1 0 15
33 บ้านร่มโพธิ์ทอง 10 3 0 0 13
34 วัดหนองเค็ด 9 3 2 1 14
35 วัดนาเหล่าบก 9 3 2 0 14
36 บ้านศรีเจริญทอง 9 2 4 0 15
37 เทศบาล1 วัดแจ้ง 9 2 1 0 12
38 วัดอ่าวช้างไล่ 8 5 3 1 16
39 บ้านคลองยายสร้อย 8 4 9 2 21
40 บ้านท่ากลอย 8 4 5 2 17
41 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 8 3 0 1 11
42 ไทรทองอุปถัมภ์ 8 2 3 0 13
43 วัดแสนภุมราวาส 8 2 0 0 10
44 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 7 6 3 5 16
45 สามร่ม 7 5 2 0 14
46 วัดหนองปาตอง 7 4 1 0 12
47 บ้านท่าโพธิ์ 7 3 2 0 12
48 ภูงามโนนสะอาด 7 3 0 2 10
49 วัดสาวชะโงก 7 0 2 3 9
50 บ้านมาบนาดี 6 6 2 1 14
51 วัดพงษาราม 6 6 0 2 12
52 วัดดอนทอง 6 4 1 0 11
53 วัดบางตลาด 6 4 0 1 10
54 วัดปากน้ำโจ้โล้ 6 3 2 5 11
55 บ้าน ก.ม.7 6 3 1 1 10
56 บ้านกระบกเตี้ย 6 3 0 0 9
57 พนมอิทธิศึกษา 6 2 4 1 12
58 ดาราจรัส 6 2 3 1 11
59 ห้วยตะปอก 6 1 1 3 8
60 บ้านหนองกลางดง 5 8 0 0 13
61 วัดจรเข้ตาย 5 5 0 3 10
62 บ้านท่ากระดาน 5 5 0 0 10
63 บ้านอ่างเสือดำ 5 4 0 0 9
64 วัดหินดาษ 5 3 1 1 9
65 วัดเสม็ดใต้ 5 3 0 0 8
66 วัดหนองแหน 5 2 5 2 12
67 สุตะบำรุงพิทยาคาร 5 2 0 1 7
68 ไทยรัฐวิทยา 41 5 1 1 1 7
69 บ้านท่าซุง 5 1 0 1 6
70 บ้านหนองใหญ่ 5 0 3 2 8
71 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 5 0 0 5 5
72 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 4 8 1 5 13
73 วัดหนองเสือ 4 7 3 1 14
74 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 4 7 0 2 11
75 วัดเสม็ดเหนือ 4 5 3 7 12
76 วัดบางโรง 4 5 0 0 9
77 บ้านปรือวาย 4 3 4 1 11
78 บ้านนา 4 2 0 2 6
79 วัดทุ่งยายชี 4 2 0 0 6
80 บ้านเนินไร่ 4 2 0 0 6
81 วัดโคกหัวข้าว 4 1 1 3 6
82 บ้านธรรมรัตน์ใน 4 1 1 0 6
83 วัดสระสองตอน 4 1 0 0 5
84 บ้านยางแดง 4 0 1 1 5
85 วัดชำป่างาม 3 9 1 3 13
86 วัดหัวสำโรง 3 3 4 6 10
87 บ้านปลายคลอง 3 3 2 2 8
88 บางพะเนียง 3 3 0 0 6
89 วัดศรีสุตาราม 3 2 2 1 7
90 บ้านห้วยน้ำใส 3 2 0 2 5
91 บ้านหนองโสน 3 1 3 2 7
92 บ้านหนองปลาซิว 3 1 1 2 5
93 วัดหนองบัว 3 1 1 1 5
94 ธีราวิทยา 3 1 0 2 4
95 บ้านนาโพธิ์ 3 1 0 0 4
96 วัดนาน้อย 3 0 3 1 6
97 วัดธารพูด 3 0 2 3 5
98 วัดชายเคืองวนาราม 3 0 2 1 5
99 บ้านหนองสทิต 3 0 1 0 4
100 บ้านท่าม่วง 3 0 0 0 3
101 วัดทางข้ามน้อย 2 6 1 1 9
102 วัดบางกระเจ็ด 2 4 5 4 11
103 วัดใหม่บางคล้า 2 3 3 3 8
104 บ้านโปร่งเกตุ 2 1 3 0 6
105 บ้านท่าเลียบ 2 1 1 3 4
106 วัดไผ่ขวาง 2 1 1 0 4
107 วัดดอนขี้เหล็ก 2 1 0 1 3
108 บ้านห้วยพลู 2 1 0 0 3
109 บ้านม่วงโพรง 2 1 0 0 3
110 วัดดอนท่านา 2 0 2 3 4
111 วัดบ้านกล้วย 2 0 1 2 3
112 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
113 วัดบางคา 2 0 0 1 2
114 วัดสามแยก 2 0 0 0 2
115 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองสองห้อง 2 0 0 0 2
117 วัดแปลงยาว 2 0 0 0 2
118 วัดหัวไทร 1 5 4 4 10
119 วัดดงยาง 1 4 1 0 6
120 วัดบึงกระจับ 1 3 2 1 6
121 บ้านอ่างตะแบก 1 3 1 0 5
122 วัดคลองเขื่อน 1 3 0 3 4
123 วัดลำมหาชัย 1 2 3 3 6
124 วัดหัวสวน 1 2 2 1 5
125 วัดหนองไม้แก่น 1 1 2 1 4
126 วัดแหลมเขาจันทร์ 1 1 1 0 3
127 วัดลาดบัวขาว 1 1 0 3 2
128 บ้านท่าคาน 1 1 0 1 2
129 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
130 บ้านอ่างทอง 1 1 0 0 2
131 วัดสะแกงาม 1 1 0 0 2
132 บ้านหนองเหียง 1 1 0 0 2
133 วัดสนามช้าง 1 0 2 0 3
134 วัดไผ่แก้ว 1 0 0 1 1
135 บ้านเขาสะท้อน 1 0 0 0 1
136 บ้านโป่งตาสา 1 0 0 0 1
137 วัดวังกะจะ 1 0 0 0 1
138 บ้านกรอกสะแก 1 0 0 0 1
139 วัดคูมอญ 1 0 0 0 1
140 วัดบางกระดาน 1 0 0 0 1
141 วัดบ้านซ่อง 1 0 0 0 1
142 หนองปรือประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
143 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 3 1 0 4
144 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 2 1 1 3
145 วัดท่าลาดเหนือ 0 2 1 0 3
146 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 2 0 0 2
147 วัดเทพนาราม 0 1 0 1 1
148 บ้านชำขวาง 0 1 0 1 1
149 บ้านห้วยหิน 0 1 0 0 1
150 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 1 0 0 1
151 บ้านวังคู 0 0 1 1 1
152 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 1 0
153 บ้านไร่ดอน 0 0 0 1 0
154 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 1 0
รวม 954 420 209 210 1,583