แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 80 60 77.92% 9 11.69% 4 5.19% 4 5.19% 77
2 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 49 29 60.42% 13 27.08% 3 6.25% 3 6.25% 48
3 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 44 27 62.79% 10 23.26% 2 4.65% 4 9.3% 43
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 36 27 77.14% 5 14.29% 1 2.86% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 31 25 83.33% 4 13.33% 1 3.33% 0 0% 30
6 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 47 24 57.14% 7 16.67% 6 14.29% 5 11.9% 42
7 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 28 22 84.62% 1 3.85% 1 3.85% 2 7.69% 26
8 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 39 21 55.26% 11 28.95% 3 7.89% 3 7.89% 38
9 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 29 20 71.43% 5 17.86% 3 10.71% 0 0% 28
10 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 24 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 32 16 57.14% 4 14.29% 1 3.57% 7 25% 28
12 โรงเรียนสียัดพัฒนา 23 16 69.57% 1 4.35% 3 13.04% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองคอก 25 15 60% 5 20% 1 4% 4 16% 25
14 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 27 14 56% 4 16% 3 12% 4 16% 25
15 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 29 13 46.43% 10 35.71% 2 7.14% 3 10.71% 28
16 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 18 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านวังหิน 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านหนองยาง 35 12 35.29% 12 35.29% 3 8.82% 7 20.59% 34
19 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 25 12 48% 12 48% 1 4% 0 0% 25
20 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 20 12 60% 5 25% 0 0% 3 15% 20
21 โรงเรียนวัดต้นตาล 19 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
24 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 19 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
25 โรงเรียนวัดวังเย็น 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
26 โรงเรียนสุวรรณคีรี 15 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
27 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 17 11 64.71% 1 5.88% 3 17.65% 2 11.76% 17
28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 13 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 27 10 37.04% 8 29.63% 7 25.93% 2 7.41% 27
30 โรงเรียนบ้านหินแร่ 28 10 35.71% 5 17.86% 10 35.71% 3 10.71% 28
31 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 19 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 18 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
34 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 17 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 17 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
36 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 15 9 60% 2 13.33% 4 26.67% 0 0% 15
37 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 19 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 23 8 34.78% 4 17.39% 9 39.13% 2 8.7% 23
40 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 21 8 42.11% 4 21.05% 5 26.32% 2 10.53% 19
41 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
43 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 22 7 33.33% 6 28.57% 3 14.29% 5 23.81% 21
45 โรงเรียนสามร่ม 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
46 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
48 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 12 7 58.33% 0 0% 2 16.67% 3 25% 12
50 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนวัดพงษาราม 14 6 42.86% 6 42.86% 0 0% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนวัดดอนทอง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
53 โรงเรียนวัดบางตลาด 14 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 17 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 5 31.25% 16
55 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 14 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนดาราจรัส 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนห้วยตะปอก 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
60 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 13 5 38.46% 8 61.54% 0 0% 0 0% 13
61 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 13 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
62 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนวัดหินดาษ 18 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
65 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนวัดหนองแหน 14 5 35.71% 2 14.29% 5 35.71% 2 14.29% 14
67 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านท่าซุง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 10 5 50% 0 0% 3 30% 2 20% 10
71 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 13 5 50% 0 0% 0 0% 5 50% 10
72 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 18 4 22.22% 8 44.44% 1 5.56% 5 27.78% 18
73 โรงเรียนวัดหนองเสือ 16 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
74 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 13 4 30.77% 7 53.85% 0 0% 2 15.38% 13
75 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 19 4 21.05% 5 26.32% 3 15.79% 7 36.84% 19
76 โรงเรียนวัดบางโรง 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านปรือวาย 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนบ้านนา 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
82 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนวัดสระสองตอน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านยางแดง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนวัดชำป่างาม 16 3 18.75% 9 56.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
86 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 17 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 16
87 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
88 โรงเรียนบางพะเนียง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนธีราวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนวัดนาน้อย 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนวัดธารพูด 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
98 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
102 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 16 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 15
103 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 12 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
104 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 7 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
106 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดดอนท่านา 7 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
111 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
112 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนวัดบางคา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดสามแยก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดแปลงยาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดหัวไทร 14 1 7.14% 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 14
119 โรงเรียนวัดดงยาง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
123 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
124 โรงเรียนวัดหัวสวน 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
126 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
128 โรงเรียนบ้านท่าคาน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดสะแกงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดสนามช้าง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
134 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดคูมอญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดบางกระดาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดวังกะจะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 8 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
145 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดเทพนาราม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านชำขวาง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านวังคู 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]