สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลชลบุรี 38 18 9 65
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 21 17 15 53
3 ชุมชนวัดหนองรี 19 16 11 46
4 บ้านห้วยกะปิ 11 5 2 18
5 บ้านป่ายุบ 10 5 3 18
6 บ้านสวนอุดมวิทยา 9 5 10 24
7 เทศบาลอินทปัญญา 8 9 4 21
8 วัดบุญญราศรี 8 4 4 16
9 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 6 4 4 14
10 เทศบาล1(สถาวร) 6 2 5 13
11 วัดดอนดำรงธรรม 6 2 2 10
12 เทศบาลวัดกำแพง 5 9 3 17
13 วัดหนองยาง 5 3 2 10
14 วัดราษฏร์ศรัทธา 5 2 3 10
15 บ้านหนองเขิน 4 5 6 15
16 วัดราษฏร์สโมสร 4 4 2 10
17 อนุบาลหนองใหญ่ 4 3 1 8
18 บ้านหนองเสือช้าง 4 1 1 6
19 ต้นกล้าพัฒนา 4 0 3 7
20 อนุบาลเมืองใหม่ 3 5 4 12
21 ธรรมวาที 3 3 2 8
22 บ้านหนองปลาไหล 3 2 0 5
23 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 1 2 6
24 บ้านเขาซก 3 1 1 5
25 บ้านมาบลำบิด 2 5 2 9
26 วัดเฉลิมลาภ 2 5 1 8
27 บูรพาวิทยา ชลบุรี 2 4 5 11
28 บ้านคลองตะเคียน 2 3 2 7
29 พิทยรังสี 2 2 2 6
30 วัดธรรมนิมิตต์ 2 2 0 4
31 วุฒิวิทยา 2 1 4 7
32 บ้านตาลดำ 2 1 1 4
33 บ้านหนองตะโก 2 1 0 3
34 เทศบาลคลองตำหรุ 2 0 2 4
35 บ้านแหลมแท่น 2 0 1 3
36 วัดเขาไผ่ 2 0 0 2
37 ประภัสสรวิทยา 2 0 0 2
38 บ้านชากนา 2 0 0 2
39 บ้านป่าแดง 1 6 2 9
40 วอนนภาศัพท์ 1 5 4 10
41 ปรีชานุศาสน์ 1 4 5 10
42 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 4 3 8
43 กุญแจคริสเตียนวิทยา 1 4 2 7
44 อนุบาลวัดอุทยานนที 1 3 3 7
45 บ้านหนองซ้ำซาก 1 3 1 5
46 บ้านมาบไผ่ 1 3 0 4
47 วัดหนองน้ำเขียว 1 2 2 5
48 บ้านท่าจาม 1 1 1 3
49 สถาพรพิทยา 1 1 1 3
50 ร่มไม้ 1 1 0 2
51 วัดศรีพโลทัย 1 1 0 2
52 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 1 0 2
53 บ้านปากคลองโรงนาค 1 0 1 2
54 บ้านมาบคล้า 1 0 1 2
55 นาป่ามโนรถ 1 0 1 2
56 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1 0 1 2
57 จิ้นฮั้ว 1 0 1 2
58 สุตา 1 0 1 2
59 บ้านบึงกระโดน 1 0 1 2
60 วัดบางเป้ง 1 0 0 1
61 บ้านเขาแรต 1 0 0 1
62 สารสาสน์วิเทศบูรพา 1 0 0 1
63 บ้านมาบกรูด 1 0 0 1
64 สมคิดจิตต์วิทยา 1 0 0 1
65 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 1
66 วัดอรุณรังษี 1 0 0 1
67 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1 0 0 1
68 บ้านเขาดิน 1 0 0 1
69 เมืองชลพิทยา 1 0 0 1
70 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 0 5 2 7
71 ชุมชนบ้านคลองพลู 0 4 2 6
72 บ้านคลองสิบแปด 0 3 3 6
73 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 3 0 3
74 บ้านห้วยยาง 0 2 1 3
75 แสนสุขศึกษา 0 2 0 2
76 เทศบาลวัดโพธิ์ 0 2 0 2
77 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 0 1 4 5
78 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 1 2 3
79 พระตำหนักมหาราช 0 1 2 3
80 วัดนาเขื่อน 0 1 1 2
81 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 0 1 1 2
82 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 1 0 1
83 บ้านช่องมะเฟือง 0 1 0 1
84 วัดตาลล้อม 0 1 0 1
85 วัดหนองชันจันทนาราม 0 1 0 1
86 วัดผาสุการาม 0 1 0 1
87 วัฒนดรุณวิทย์ 0 0 2 2
88 บ้านเกาะไม้แหลม 0 0 2 2
89 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 2 2
90 บ้านเนินโมก 0 0 2 2
91 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 2 2
92 บ้านหัวโกรก 0 0 1 1
93 กล่อมปฐมวัย 0 0 1 1
94 เจริญสุขวิทยา 0 0 1 1
95 บ้านโป่ง 0 0 1 1
96 พงศ์สิริวิทยา 0 0 1 1
97 บ้านชากพุดซา 0 0 1 1
98 บ้านห้างสูง 0 0 1 1
99 เฮงฮั้ว 0 0 1 1
100 วัดเตาปูน 0 0 1 1
101 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 0 1 1
102 นารานุบาล 0 0 1 1
103 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1
104 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0
105 กาญจนะวิทยา 0 0 0 0
106 บ้านโสม 0 0 0 0
107 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0
108 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0
109 วัดสำนักบก 0 0 0 0
110 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0
111 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0
112 วุฒิวิทยา 2 0 0 0 0
113 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0
114 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0
115 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0
116 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0
117 บ้านวังตะโก 0 0 0 0
118 อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0
119 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 0 0 0 0
120 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0
121 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0
122 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0
123 อนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0 0
124 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 0 0
125 จิรพลวิทยา 0 0 0 0
126 บ้านไร่ไหหลำ 0 0 0 0
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0
128 สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 0 0 0 0
129 สุขุมวิทยา 0 0 0 0
130 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0 0
รวม 251 220 190 661

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]