สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 38 18 9 65 73 9 7 2 89
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 17 14 13 44 50 41 23 13 114
3 บ้านป่ายุบ 10 5 3 18 24 4 0 1 28
4 บ้านสวนอุดมวิทยา 9 5 10 24 30 27 21 10 78
5 เทศบาลอินทปัญญา 8 9 4 21 25 18 10 7 53
6 วัดบุญญราศรี 8 3 4 15 19 18 21 7 58
7 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 6 3 4 13 27 22 12 9 61
8 เทศบาล1(สถาวร) 6 2 5 13 20 10 16 3 46
9 ชุมชนวัดหนองรี 5 9 10 24 26 19 28 15 73
10 วัดดอนดำรงธรรม 5 2 2 9 12 11 6 5 29
11 บ้านหนองเขิน 4 5 6 15 18 12 10 6 40
12 วัดราษฏร์สโมสร 4 4 2 10 11 11 6 7 28
13 วัดหนองยาง 4 3 1 8 12 7 7 9 26
14 บ้านห้วยกะปิ 4 2 0 6 16 11 9 2 36
15 ต้นกล้าพัฒนา 4 0 3 7 14 9 4 2 27
16 วัดราษฏร์ศรัทธา 4 0 2 6 9 13 8 5 30
17 อนุบาลเมืองใหม่ 3 5 4 12 30 14 7 5 51
18 ธรรมวาที 3 3 2 8 23 16 8 2 47
19 บ้านเขาซก 3 1 1 5 10 8 2 3 20
20 เทศบาลวัดกำแพง 2 7 1 10 16 8 6 10 30
21 วัดเฉลิมลาภ 2 5 1 8 9 9 3 2 21
22 บูรพาวิทยา ชลบุรี 2 4 5 11 26 14 5 0 45
23 บ้านคลองตะเคียน 2 3 2 7 7 8 8 2 23
24 พิทยรังสี 2 2 2 6 16 9 7 5 32
25 บ้านหนองปลาไหล 2 2 0 4 9 1 2 1 12
26 วัดธรรมนิมิตต์ 2 2 0 4 5 3 1 0 9
27 วุฒิวิทยา 2 1 4 7 15 18 10 8 43
28 เทศบาลคลองตำหรุ 2 0 2 4 3 12 10 3 25
29 บ้านแหลมแท่น 2 0 1 3 7 11 10 9 28
30 บ้านหนองตะโก 2 0 0 2 10 18 9 4 37
31 วัดเขาไผ่ 2 0 0 2 9 8 11 3 28
32 ประภัสสรวิทยา 2 0 0 2 8 11 20 8 39
33 บ้านชากนา 2 0 0 2 5 8 4 1 17
34 บ้านป่าแดง 1 6 2 9 12 6 1 1 19
35 บ้านมาบลำบิด 1 5 2 8 10 9 5 2 24
36 ปรีชานุศาสน์ 1 4 5 10 21 16 3 3 40
37 กุญแจคริสเตียนวิทยา 1 4 2 7 18 13 13 4 44
38 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 4 2 7 16 8 4 5 28
39 อนุบาลหนองใหญ่ 1 3 1 5 12 10 6 3 28
40 บ้านมาบไผ่ 1 3 0 4 7 9 9 3 25
41 วัดหนองน้ำเขียว 1 2 2 5 7 19 7 4 33
42 บ้านท่าจาม 1 1 1 3 9 7 9 0 25
43 บ้านตาลดำ 1 1 1 3 9 1 9 1 19
44 บ้านหนองเสือช้าง 1 1 1 3 7 8 11 6 26
45 สถาพรพิทยา 1 1 1 3 7 8 4 2 19
46 ร่มไม้ 1 1 0 2 7 7 7 4 21
47 วัดศรีพโลทัย 1 1 0 2 5 4 6 0 15
48 นาป่ามโนรถ 1 0 1 2 7 3 7 3 17
49 จิ้นฮั้ว 1 0 1 2 4 12 7 6 23
50 สุตา 1 0 1 2 2 5 5 1 12
51 บ้านบึงกระโดน 1 0 1 2 2 0 1 1 3
52 บ้านปากคลองโรงนาค 1 0 0 1 11 3 7 3 21
53 วัดบางเป้ง 1 0 0 1 8 7 3 2 18
54 สารสาสน์วิเทศบูรพา 1 0 0 1 6 2 2 0 10
55 บ้านมาบกรูด 1 0 0 1 5 9 8 6 22
56 สมคิดจิตต์วิทยา 1 0 0 1 5 2 0 0 7
57 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 1 4 8 11 3 23
58 วัดอรุณรังษี 1 0 0 1 3 2 1 2 6
59 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านเขาดิน 1 0 0 1 1 4 0 2 5
61 เมืองชลพิทยา 1 0 0 1 1 3 12 0 16
62 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 0 5 2 7 15 7 2 0 24
63 บ้านคลองสิบแปด 0 3 3 6 11 4 10 1 25
64 ชุมชนบ้านคลองพลู 0 3 2 5 10 11 10 5 31
65 วอนนภาศัพท์ 0 3 2 5 5 13 8 6 26
66 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 3 0 3 8 11 4 3 23
67 บ้านหนองซ้ำซาก 0 2 1 3 8 10 7 1 25
68 บ้านห้วยยาง 0 2 1 3 6 4 4 1 14
69 แสนสุขศึกษา 0 2 0 2 14 12 13 6 39
70 เทศบาลวัดโพธิ์ 0 2 0 2 4 4 10 0 18
71 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 0 1 4 5 15 21 5 4 41
72 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 1 2 3 7 9 4 1 20
73 พระตำหนักมหาราช 0 1 2 3 6 8 5 5 19
74 วัดนาเขื่อน 0 1 1 2 7 8 4 5 19
75 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 0 1 1 2 4 8 5 8 17
76 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 1 0 1 19 16 10 3 45
77 วัดตาลล้อม 0 1 0 1 3 3 6 4 12
78 วัดหนองชันจันทนาราม 0 1 0 1 1 2 1 1 4
79 วัดผาสุการาม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
80 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 0 0 2 2 11 12 8 3 31
81 วัฒนดรุณวิทย์ 0 0 2 2 7 4 3 5 14
82 บ้านเกาะไม้แหลม 0 0 2 2 7 3 5 1 15
83 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 2 2 6 11 8 7 25
84 บ้านเนินโมก 0 0 2 2 4 7 4 2 15
85 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 2 2 1 2 1 0 4
86 บ้านหัวโกรก 0 0 1 1 13 7 5 4 25
87 กล่อมปฐมวัย 0 0 1 1 7 4 4 1 15
88 เจริญสุขวิทยา 0 0 1 1 6 12 17 7 35
89 บ้านโป่ง 0 0 1 1 6 5 1 1 12
90 พงศ์สิริวิทยา 0 0 1 1 5 7 9 6 21
91 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 0 0 1 1 5 6 10 6 21
92 บ้านชากพุดซา 0 0 1 1 5 5 5 10 15
93 บ้านห้างสูง 0 0 1 1 4 8 4 3 16
94 เฮงฮั้ว 0 0 1 1 3 9 8 3 20
95 วัดเตาปูน 0 0 1 1 3 3 11 3 17
96 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 0 1 1 2 6 10 3 18
97 นารานุบาล 0 0 1 1 1 3 5 3 9
98 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
99 อนุบาลวัดอุทยานนที 0 0 0 0 7 9 3 2 19
100 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 7 5 2 0 14
101 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 6 6 5 2 17
102 กาญจนะวิทยา 0 0 0 0 4 8 10 0 22
103 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 4 8 7 3 19
104 บ้านโสม 0 0 0 0 4 6 7 4 17
105 บ้านเขาแรต 0 0 0 0 4 5 8 3 17
106 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 4 5 3 1 12
107 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 3 14 11 7 28
108 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 3 7 6 9 16
109 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 3 4 6 3 13
110 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 0 0 0 0 3 4 3 4 10
111 วุฒิวิทยา 2 0 0 0 0 3 3 10 12 16
112 วัดสำนักบก 0 0 0 0 2 10 6 3 18
113 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 8 14 5 24
114 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 2 5 7 1 14
115 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 2 3 6 2 11
116 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 2 2 4 3 8
117 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 2 2 2 4 6
118 อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0 1 4 2 4 7
121 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0 1 3 3 3 7
122 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
123 อนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0 0 1 2 7 3 10
124 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 3 3
125 จิรพลวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านไร่ไหหลำ 0 0 0 0 0 4 5 0 9
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 0 4 1 1 5
128 สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 0 0 0 0 0 3 5 2 8
129 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 0 1 11 1 12
130 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 201 190 173 564 1,120 1,008 853 445 2,981