สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 40 72 59
2 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 18 31 25
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 26 48 41
4 013 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 113 248 185
5 026 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 20 33 24
6 032 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 27 68 48
7 033 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 28 61 38
8 035 โรงเรียนบ้านชากนา 18 34 27
9 036 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 25 55 40
10 034 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 23 43 35
11 037 โรงเรียนบ้านตาลดำ 21 34 32
12 038 โรงเรียนบ้านท่าจาม 25 43 37
13 040 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 4 7 4
14 041 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 25 56 40
15 043 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 31 81 55
16 042 โรงเรียนบ้านป่าแดง 23 55 40
17 045 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 29 52 44
18 046 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 21 45 36
19 048 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 27 49 38
20 047 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 29 55 47
21 050 โรงเรียนบ้านวังตะโก 10 12 12
22 051 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 90 220 147
23 054 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 25 64 42
24 055 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 29 54 42
25 056 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 42 80 63
26 057 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 28 61 40
27 058 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 16 28 17
28 059 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 17 48 20
29 060 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 13 29 17
30 053 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 50 96 80
31 062 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 37 85 63
32 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 16 35 15
33 063 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 13 29 22
34 069 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 29 58 44
35 064 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 55 117 80
36 066 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 11 19 16
37 065 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 6 13 10
38 067 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 39 21
39 068 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 14 35 24
40 070 โรงเรียนบ้านห้างสูง 19 38 32
41 028 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 16 29 24
42 030 โรงเรียนบ้านเขาดิน 7 14 13
43 031 โรงเรียนบ้านเขาแรต 22 41 24
44 039 โรงเรียนบ้านเนินโมก 17 31 19
45 071 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 39 80 60
46 044 โรงเรียนบ้านโป่ง 14 43 28
47 052 โรงเรียนบ้านโสม 21 42 30
48 049 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 10 13 12
49 077 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 24 59 41
50 083 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 41 80 61
51 087 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 5 11 5
52 089 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 35 67 54
53 090 โรงเรียนวัดตาลล้อม 16 28 21
54 092 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 137 334 214
55 093 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 13 30 18
56 094 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 26 47 37
57 095 โรงเรียนวัดบางเป้ง 21 45 30
58 096 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 67 160 116
59 097 โรงเรียนวัดผาสุการาม 4 8 6
60 098 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 43 89 67
61 099 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 36 55 49
62 100 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 15 33 26
63 101 โรงเรียนวัดสำนักบก 22 49 38
64 103 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 5 9 5
65 104 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 39 74 51
66 105 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 0 0 0
67 106 โรงเรียนวัดหนองยาง 38 64 59
68 108 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 9 13 12
69 086 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 31 60 50
70 088 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 23 45 35
71 091 โรงเรียนวัดเตาปูน 20 36 27
72 102 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 11 15 13
73 107 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 6 16 12
74 122 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 92 278 163
75 127 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 34 63 46
76 130 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 46 119 74
77 134 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 52 114 72
78 135 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 30 63 49
79 136 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 21 39 30
80 137 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 31 58 48
81 138 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 73 164 94
82 142 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 38 82 60
83 001 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 16 43 31
84 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี 0 0 0
85 003 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 22 56 37
86 004 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 50 82 53
87 005 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 0 0 0
88 008 โรงเรียนจิรพลวิทยา 1 1 0
89 007 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 31 72 39
90 014 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 32 83 43
91 024 โรงเรียนธรรมวาที 49 112 82
92 025 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 0 0 0
93 027 โรงเรียนนารานุบาล 13 21 18
94 072 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 0 0 0
95 073 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 47 119 78
96 074 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 48 103 53
97 075 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 44 90 60
98 076 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 27 49 38
99 078 โรงเรียนพิทยรังสี 39 101 50
100 082 โรงเรียนร่มไม้ 25 38 34
101 084 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 19 27 23
102 109 โรงเรียนวุฒิวิทยา 52 106 85
103 146 โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 30 46 41
104 110 โรงเรียนศุทธรัตน์ 12 16 16
105 111 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 29 47 29
106 112 โรงเรียนสถาพรพิทยา 21 45 36
107 113 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 8 18 13
108 116 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 25 41 34
109 117 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 27 52 41
110 147 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 10 20 15
111 139 โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 10 17 15
112 118 โรงเรียนสุขุมวิทยา 13 22 19
113 119 โรงเรียนสุตา 13 42 28
114 120 โรงเรียนสุอารีวิทยา 0 0 0
115 124 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 0 0 0
116 128 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 32 62 51
117 125 โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 0 0 0
118 126 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง 0 0 0
119 129 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 6 4
120 131 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 14 22 20
121 133 โรงเรียนอนุบาลรินทอง 0 0 0
122 140 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
123 141 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
124 006 โรงเรียนเกษมวิทย์ 0 0 0
125 009 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 42 88 51
126 079 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 37 84 58
127 080 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 40 76 55
128 081 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 16 29 25
129 143 โรงเรียนเฮงฮั้ว 24 58 41
130 121 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 45 79 61
131 029 โรงเรียนบ้านเขาซก 25 51 41
132 085 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 0 0 0
133 145 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 2 6 4
134 144 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล4(ตะวันออก) 0 0 0
135 132 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 57 123 79
136 015 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 49 117 75
137 016 โรงเรียนเทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 0
138 017 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 31 53 48
139 018 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 3 5 4
140 019 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 1 1
141 020 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 51 91 70
142 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 0 0 0
143 022 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 18 38 33
144 023 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 62 126 91
145 114 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 7 7 7
146 115 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 21 33 27
147 123 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 2 6 4
รวม 3652 7660 5456
13116

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]