สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 0 0 0
2 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 0 0 0
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 0 0 0
4 013 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 0 0 0
5 026 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 0 0 0
6 032 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 0 0 0
7 033 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 0 0 0
8 035 โรงเรียนบ้านชากนา 0 0 0
9 036 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 0 0 0
10 034 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 0 0 0
11 037 โรงเรียนบ้านตาลดำ 0 0 0
12 038 โรงเรียนบ้านท่าจาม 0 0 0
13 040 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 0 0 0
14 041 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 0 0 0
15 043 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 0 0 0
16 042 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
17 045 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 0 0 0
18 046 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 0 0 0
19 048 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 0 0 0
20 047 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 0 0 0
21 050 โรงเรียนบ้านวังตะโก 0 0 0
22 051 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 0 0 0
23 054 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 0 0 0
24 055 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 0 0 0
25 056 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 0 0 0
26 057 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
27 058 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
28 059 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 0 0 0
29 060 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 0 0 0
30 053 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 0 0 0
31 062 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 0 0 0
32 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0
33 063 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 0 0 0
34 069 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 0 0 0
35 064 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 0 0 0
36 066 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 0 0 0
37 065 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 0 0 0
38 067 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
39 068 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 0 0 0
40 070 โรงเรียนบ้านห้างสูง 0 0 0
41 028 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 0 0 0
42 030 โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 0
43 031 โรงเรียนบ้านเขาแรต 0 0 0
44 039 โรงเรียนบ้านเนินโมก 0 0 0
45 071 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 0 0 0
46 044 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
47 052 โรงเรียนบ้านโสม 0 0 0
48 049 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 0 0 0
49 077 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 0 0 0
50 083 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 0 0 0
51 087 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 0
52 089 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 0 0 0
53 090 โรงเรียนวัดตาลล้อม 0 0 0
54 092 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 0 0 0
55 093 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 0 0 0
56 094 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 0 0 0
57 095 โรงเรียนวัดบางเป้ง 0 0 0
58 096 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 0 0 0
59 097 โรงเรียนวัดผาสุการาม 0 0 0
60 098 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 0 0 0
61 099 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 0 0 0
62 100 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 0 0 0
63 101 โรงเรียนวัดสำนักบก 0 0 0
64 103 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0
65 104 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 0 0 0
66 105 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 0 0 0
67 106 โรงเรียนวัดหนองยาง 0 0 0
68 108 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 0 0 0
69 086 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 0 0 0
70 088 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 0 0 0
71 091 โรงเรียนวัดเตาปูน 0 0 0
72 102 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0
73 107 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 0
74 122 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 0 0 0
75 127 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 0 0 0
76 130 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 0 0 0
77 134 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 0 0
78 135 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 0 0 0
79 136 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0
80 137 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 0 0 0
81 138 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 0 0 0
82 142 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 0 0 0
83 001 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 0 0 0
84 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี 0 0 0
85 003 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 0 0 0
86 004 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 0 0 0
87 005 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 0 0 0
88 008 โรงเรียนจิรพลวิทยา 0 0 0
89 007 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 0 0 0
90 014 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 0 0 0
91 024 โรงเรียนธรรมวาที 0 0 0
92 025 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 0 0 0
93 027 โรงเรียนนาราวิทย์ 0 0 0
94 072 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 0 0 0
95 073 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 0 0 0
96 074 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 0 0 0
97 075 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 0 0 0
98 076 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 0 0 0
99 078 โรงเรียนพิทยรังสี 0 0 0
100 082 โรงเรียนร่มไม้ 0 0 0
101 084 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 0 0 0
102 109 โรงเรียนวุฒิวิทยา 0 0 0
103 110 โรงเรียนศุทธรัตน์ 0 0 0
104 111 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0
105 112 โรงเรียนสถาพรพิทยา 0 0 0
106 113 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 0 0 0
107 116 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0
108 117 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 0 0
109 118 โรงเรียนสุขุมวิทยา 0 0 0
110 119 โรงเรียนสุตา 0 0 0
111 120 โรงเรียนสุอารีวิทยา 0 0 0
112 124 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 0 0 0
113 128 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 0
114 125 โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 0 0 0
115 126 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง 0 0 0
116 129 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 0 0
117 131 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0
118 133 โรงเรียนอนุบาลรินทอง 0 0 0
119 139 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 0 0 0
120 140 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
121 141 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
122 006 โรงเรียนเกษมวิทย์ 0 0 0
123 009 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 0 0 0
124 079 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 0 0 0
125 080 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 0 0 0
126 081 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 0 0 0
127 143 โรงเรียนเฮงฮั้ว 0 0 0
128 121 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 0 0 0
129 029 โรงเรียนบ้านเขาซก 0 0 0
130 085 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 0 0 0
131 144 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล4(ตะวันออก) 0 0 0
132 132 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 0 0 0
133 015 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 0 0 0
134 016 โรงเรียนเทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 0
135 017 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 0 0 0
136 018 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
137 019 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0
138 020 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 0 0 0
139 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 0 0 0
140 022 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 0 0 0
141 023 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 0 0 0
142 114 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0
143 115 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 0 0
144 123 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]