แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 92 73 80.22% 9 9.89% 7 7.69% 2 2.2% 91
2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 137 56 40.88% 44 32.12% 24 17.52% 13 9.49% 137
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 113 47 41.96% 22 19.64% 28 25% 15 13.39% 112
4 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 90 30 34.09% 27 30.68% 21 23.86% 10 11.36% 88
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 57 30 53.57% 14 25% 7 12.5% 5 8.93% 56
6 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 73 28 39.44% 22 30.99% 12 16.9% 9 12.68% 71
7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 55 27 50.94% 14 26.42% 10 18.87% 2 3.77% 53
8 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 47 26 57.78% 14 31.11% 5 11.11% 0 0% 45
9 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 62 25 41.67% 18 30% 10 16.67% 7 11.67% 60
10 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 31 24 82.76% 4 13.79% 0 0% 1 3.45% 29
11 โรงเรียนธรรมวาที 49 23 46.94% 16 32.65% 8 16.33% 2 4.08% 49
12 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 51 23 48.94% 8 17.02% 6 12.77% 10 21.28% 47
13 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 44 21 48.84% 16 37.21% 3 6.98% 3 6.98% 43
14 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 67 20 30.3% 18 27.27% 21 31.82% 7 10.61% 66
15 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 52 20 39.22% 18 35.29% 10 19.61% 3 5.88% 51
16 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 49 20 40.82% 10 20.41% 16 32.65% 3 6.12% 49
17 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 50 18 37.5% 13 27.08% 13 27.08% 4 8.33% 48
18 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 50 18 39.13% 12 26.09% 10 21.74% 6 13.04% 46
19 โรงเรียนพิทยรังสี 39 16 43.24% 9 24.32% 7 18.92% 5 13.51% 37
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 34 16 47.06% 9 26.47% 4 11.76% 5 14.71% 34
21 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 46 15 33.33% 21 46.67% 5 11.11% 4 8.89% 45
22 โรงเรียนวุฒิวิทยา 52 15 29.41% 18 35.29% 10 19.61% 8 15.69% 51
23 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 38 15 41.67% 11 30.56% 7 19.44% 3 8.33% 36
24 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 31 15 50% 10 33.33% 3 10% 2 6.67% 30
25 โรงเรียนวัดหนองยาง 38 15 39.47% 7 18.42% 7 18.42% 9 23.68% 38
26 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 25 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
27 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 40 14 35% 15 37.5% 8 20% 3 7.5% 40
28 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 45 14 31.11% 12 26.67% 13 28.89% 6 13.33% 45
29 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 32 14 48.28% 9 31.03% 4 13.79% 2 6.9% 29
30 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 43 13 31.71% 15 36.59% 8 19.51% 5 12.2% 41
31 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 35 13 37.14% 11 31.43% 6 17.14% 5 14.29% 35
32 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 29 13 44.83% 7 24.14% 5 17.24% 4 13.79% 29
33 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 40 12 30.77% 12 30.77% 10 25.64% 5 12.82% 39
34 โรงเรียนบ้านป่าแดง 23 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
35 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 25 12 48% 3 12% 7 28% 3 12% 25
36 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 42 11 26.19% 18 42.86% 9 21.43% 4 9.52% 42
37 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 36 11 31.43% 11 31.43% 6 17.14% 7 20% 35
38 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 29 11 37.93% 10 34.48% 7 24.14% 1 3.45% 29
39 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 37 11 29.73% 9 24.32% 11 29.73% 6 16.22% 37
40 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 27 11 40.74% 9 33.33% 5 18.52% 2 7.41% 27
41 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 28 11 42.31% 4 15.38% 10 38.46% 1 3.85% 26
42 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 17 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 41 10 25.64% 15 38.46% 8 20.51% 6 15.38% 39
44 โรงเรียนบ้านเขาซก 25 10 43.48% 8 34.78% 2 8.7% 3 13.04% 23
45 โรงเรียนบ้านตาลดำ 21 10 47.62% 1 4.76% 9 42.86% 1 4.76% 21
46 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 23 9 39.13% 9 39.13% 3 13.04% 2 8.7% 23
47 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 31 9 29.03% 8 25.81% 11 35.48% 3 9.68% 31
48 โรงเรียนบ้านท่าจาม 25 9 36% 7 28% 9 36% 0 0% 25
49 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 48 8 17.02% 11 23.4% 20 42.55% 8 17.02% 47
50 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 27 8 30.77% 11 42.31% 4 15.38% 3 11.54% 26
51 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 29 8 27.59% 9 31.03% 9 31.03% 3 10.34% 29
52 โรงเรียนวัดบางเป้ง 21 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
53 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 21 8 38.1% 6 28.57% 5 23.81% 2 9.52% 21
54 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 39 7 18.92% 19 51.35% 7 18.92% 4 10.81% 37
55 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 39 7 18.42% 12 31.58% 10 26.32% 9 23.68% 38
56 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 21 7 33.33% 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 21
57 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 27 7 28% 8 32% 8 32% 2 8% 25
58 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 26 7 29.17% 8 33.33% 4 16.67% 5 20.83% 24
59 โรงเรียนสถาพรพิทยา 21 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
60 โรงเรียนร่มไม้ 25 7 28% 7 28% 7 28% 4 16% 25
61 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
62 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 16 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
63 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 19 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 5 26.32% 19
64 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 20 7 35% 3 15% 7 35% 3 15% 20
65 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 16 7 43.75% 3 18.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
66 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 42 6 14.29% 12 28.57% 17 40.48% 7 16.67% 42
67 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 32 6 18.75% 11 34.38% 8 25% 7 21.88% 32
68 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 24 6 25% 8 33.33% 5 20.83% 5 20.83% 24
69 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 30 6 21.43% 6 21.43% 10 35.71% 6 21.43% 28
70 โรงเรียนบ้านเขาแรต 22 6 27.27% 5 22.73% 8 36.36% 3 13.64% 22
71 โรงเรียนบ้านโป่ง 14 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
73 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 29 5 17.86% 9 32.14% 8 28.57% 6 21.43% 28
75 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 23 5 21.74% 8 34.78% 7 30.43% 3 13.04% 23
76 โรงเรียนบ้านชากนา 18 5 27.78% 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 18
77 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 27 5 18.52% 7 25.93% 9 33.33% 6 22.22% 27
78 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 25 5 20% 5 20% 5 20% 10 40% 25
79 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 15 5 33.33% 4 26.67% 6 40% 0 0% 15
80 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 13 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
81 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 31 4 13.79% 12 41.38% 7 24.14% 6 20.69% 29
83 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 28 4 14.81% 9 33.33% 11 40.74% 3 11.11% 27
84 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 22 4 18.18% 8 36.36% 10 45.45% 0 0% 22
85 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 26 4 16% 8 32% 5 20% 8 32% 25
86 โรงเรียนบ้านห้างสูง 19 4 21.05% 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 19
87 โรงเรียนบ้านเนินโมก 17 4 23.53% 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 17
88 โรงเรียนบ้านโสม 21 4 19.05% 6 28.57% 7 33.33% 4 19.05% 21
89 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 18 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 18
90 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
91 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 18 4 22.22% 4 22.22% 10 55.56% 0 0% 18
92 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 37 3 8.57% 14 40% 11 31.43% 7 20% 35
93 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 31 3 10.71% 12 42.86% 10 35.71% 3 10.71% 28
94 โรงเรียนวัดสำนักบก 22 3 13.64% 10 45.45% 6 27.27% 3 13.64% 22
95 โรงเรียนเฮงฮั้ว 24 3 13.04% 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 23
96 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 25 3 12% 7 28% 6 24% 9 36% 25
97 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 16 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 16
98 โรงเรียนวัดเตาปูน 20 3 15% 3 15% 11 55% 3 15% 20
99 โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 30 3 10.71% 3 10.71% 10 35.71% 12 42.86% 28
100 โรงเรียนวัดตาลล้อม 16 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
101 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
102 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 29 2 6.9% 8 27.59% 14 48.28% 5 17.24% 29
103 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 21 2 9.52% 6 28.57% 10 47.62% 3 14.29% 21
104 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 16 2 13.33% 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 15
105 โรงเรียนสุตา 13 2 15.38% 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 13
106 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 13 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 13
107 โรงเรียนศุทธรัตน์ 12 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
108 โรงเรียนบ้านวังตะโก 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
109 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 11 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
114 โรงเรียนบ้านเขาดิน 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 16 1 6.25% 3 18.75% 12 75% 0 0% 16
116 โรงเรียนนารานุบาล 13 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 3 25% 12
117 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 11 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
118 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 14 1 7.69% 2 15.38% 7 53.85% 3 23.08% 13
120 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
123 โรงเรียนวัดผาสุการาม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
125 โรงเรียนจิรพลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 10 0 0% 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 9
127 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 10 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
129 โรงเรียนสุขุมวิทยา 13 0 0% 1 7.69% 11 84.62% 1 7.69% 13
130 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]