งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   21 ก.ค. 2560   17 ก.ย. 2560   20 ก.ย. 2560   21 ก.ย. 2560   22 ก.ย. 2560   23 ก.ย. 2560   24 ก.ย. 2560   25 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
8 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
9 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร อบจ. 21 ก.ย. 2560 10.45 - 16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร อบจ. 21 ก.ย. 2560 10.45 - 16.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร อบจ. 21 ก.ย. 2560 09.30 - 10.45
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร อบจ. 21 ก.ย. 2560 09.30 - 10.45
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร อบจ. 21 ก.ย. 2560 09.00 - 09.30
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร อบจ. 21 ก.ย. 2560 09.00 - 09.30
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร หอประชุมปุณณชัยยะ 21 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคาร หอประชุมปุณณชัยยะ 21 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.ชลบุรี เขต 1 21 ก.ย. 2560
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.ชลบุรี เขต 1 21 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]