งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ 21 ก.ย. 2560
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]