สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.ชลบุรี เขต 1 รุ่งทิพย์ 089-9398446 ปาลิกา   086-8209616
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สายสุรีย์พร ,กานดา พุทธรักษา   089-4048898 ,081-76
3 โรงเรียนบ้านสวนอุดม ไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์   085-0872297
4 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์   085-0872297
5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สุทธิลักษณ์   085-1657562
6 โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนฯ ลักษมีกานต์ 087-7468686 กานดา พุทธรักษา   081-7614400
7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สมพร หร่ายเจริญ   094-6925459
8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ประภาศรี พิทอนวอน   091-7759977
9 โรงเรียนอนุบาลพุทยาคม ไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์   085-0872297
10 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา ไพรวัลย์ สูยะนันท์   085-2868323
11 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สายสุรีย์พร   089-4048898

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]