งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเตรียมความพร้อมเพื่อไปต่อระดับภาคที่ จ.นครนายก

@ลุงบี
#Stage Now Open , R U Ready !!!!!!!!! @ลุงบี enlightenedพิมพ์เกียรติบัตรได้ จ้าๆๆๆๆๆๆๆenlightened
โรงเรียนสามารถทำการพิมพ์บัตรประจำผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
และพิมพ์เกียรติบัตรในรายการที่แข่งขันเสร็จแล้วครับ
   @ลุงบี @jj
 
  ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กำหนดการแข่งขัน วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

1.กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ม.3 อาคารหอประชุมปุณณชัยยะ 
  เวลา 08.00 น. - 08.45 น. รับรายงานตัว
  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ดำเนินการแข่งขัน


2.กิจกรรมแข่งขันทักษาพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ณ อาคาร อบจ.
  เวลา 08.00 น. - 08.45 น. รับรายงานตัว
  เวลา 09.00 น. - 09.30 น. ดำเนินการแข่งขัน


3.กิจกรรมแข่งขันคีตมวยไทย ระดับชั้น ป. 1- ม.3 ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
   เวลา 08.00 น. - 08.45 น. รับรายงานตัว
   เวลา 09.30 น. - 10.45 น. ดำเนินการแข่งขัน


3.กิจกรรมแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ป. 1- ม.3 ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
   เวลา 09.00 น. - 10.00 น. รับรายงานตัว
   เวลา 10.45 น. - เป็นต้นไป ดำเนินการแข่งขัน

@jj
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 20:55 น.
  ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
enlightenedข้อมูลเพิ่มเติมกติกาและรายละเอียดในการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
      กรุณา
ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายละเอียดที่นี่ << 
@jj
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 20:46 น.
  ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

1.การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้อง Mini Theater 
2.
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ห้องประชุมประเสริฐวิทย์ 
3.
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องศูนย์ Paper อาคาร 1 ชั้น 2 
4.
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องภาษาไทย อาคาร 1 ชั้น 2 
5.
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ห้องประชุม สิรินธร
6.
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ห้องประชุม สิรินธร

* ผู้ประสานงาน ประภาศรี  พิทอนวอน โทร.091-7759977
* กรรมการรายงานตัว ณ อาคารโดม เวลา 08.00 - 08.30 น.
* นักเรียนที่เข้าแข่งขัน รายงานตัว ณ อาคารโดม เวลา 08.30 - 08.45 น.
* เริ่มการแข่งขันทุกรายการ เวลา 09.00 น.
* รายการแข่งขัน ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
   ให้นำอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย ได้แก่ กระดาน Crossword และ Dictionary Crossword
@jj
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 21:25 น.
  ประชาสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้ศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์
ตารางเวลา - สถานที่การแข่งขัน กิจกรรมสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี >>ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

@jj
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 15:13 น.
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
ให้ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียม อุปกรณ์ แผ่นบอร์ด ที่ใช้เล่น
พร้อม บัตรตัวเลข(ครบชุด ตามระดับชั้นที่แข่งขัน) และนาฬิกาจับเวลา
ไปในการแข่งขันด้วย" จาก ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ไกรวุฒิ 


ชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ ให้ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียม อุปกรณ์
แผ่นบอร์ด ที่ใช้เล่น พร้อม บัตรตัวเลข(ครบชุด ตามระดับชั้นที่แข่งขัน)
และนาฬิกาจับเวลา ไปในการแข่งขันด้วย

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ไกรวุฒิ ๐๘๕๐๘๗๒๒๙๗ 
--------------------------------------------------------------------------
รายการแข่งขันที่กำหนดให้ส่งเล่มเอกสาร ก่อนวันแข่งขันทุกรายการ
เช่น โครงงาน,การแสดง,

ให้นักเรียนนำไปส่งพร้อมกับการรายงานตัวแข่งขัน ในวันที่จัดการแข่งขัน
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
: ศน.ไกรวุฒิ  ฤทธาภรณ์ 
: 085-0872297
@jj

 
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 15:53 น.
  ประชาสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
enlightenedกิจกรรมภาษาไทยทุกกิจกรรม / หนังสือเล่มเล็ก / ยุวบรรณารักษ์ / คำคม
แข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา ในวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 enlightened
----------------------------------------------------------------------------

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
บทหลัก   - รักษาป่า  - วิชาหนาเจ้า            
บทเลือก  - รักเมืองไทย  - ไก่แจ้

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 
บทหลัก   - สยามานุสติ  - วิชาเหมือนสินค้า   
บทเลือก  - ผู้ชนะ  - เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 
บทหลัก   - โคลงโลกนิติ  - บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา  
บทเลือก  - บุพการี  - อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
@jj
วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2560 เวลา 08:51 น.
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
@jj
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13:22 น.
s.bancha@gmail.com /@ลุงบี

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 3,652
จำนวนนักเรียน 7,660
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,454
จำนวนกรรมการ 1,438
ครู+นักเรียน 13,114
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,552
ประกาศผลแล้ว 251/270 (92.96%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 89
เมื่อวาน 790
สัปดาห์นี้ 1,144
สัปดาห์ที่แล้ว 2,781
เดือนนี้ 7,622
เดือนที่แล้ว 42,639
ปีนี้ 421,788
ทั้งหมด 421,788