สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 17 3 7 27 47 17 12 7 76
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ 15 4 4 23 27 9 9 19 45
3 วัดปากบึง 12 5 4 21 15 12 3 8 30
4 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 11 8 9 28 19 20 15 24 54
5 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 7 3 21 35 13 5 11 53
6 พญาไท 8 8 6 22 37 22 4 8 63
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 7 14 11 32 29 19 15 30 63
8 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 6 2 0 8 13 5 8 1 26
9 วัดทิพพาวาส 6 1 2 9 7 4 1 2 12
10 วัฒนาวิทยาลัย 5 3 4 12 22 7 7 7 36
11 วัดคู้บอน 5 1 1 7 2 6 2 0 10
12 วัดอมรินทราราม 4 7 3 14 30 18 6 11 54
13 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 4 5 3 12 8 7 5 16 20
14 วัดโพธิ์ทอง 4 4 3 11 11 9 5 14 25
15 วัดปลูกศรัทธา 4 4 3 11 10 11 6 16 27
16 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 4 3 2 9 11 4 5 9 20
17 โฆสิตสโมสร 4 2 8 14 25 20 16 12 61
18 วัดหงส์รัตนาราม 4 2 0 6 8 3 6 13 17
19 วัดโสมนัส 4 1 2 7 7 6 6 6 19
20 วัดกก 4 1 2 7 2 7 1 1 10
21 วัดบึงบัว 4 1 0 5 8 2 10 15 20
22 อนุบาลพิบูลเวศม์ 3 5 5 13 37 12 15 12 64
23 อนุบาลวัดนางนอง 3 3 3 9 20 15 12 8 47
24 วีรสุนทร 3 3 2 8 10 8 4 1 22
25 วลีรัตน์วิทยา 3 2 3 8 16 10 9 5 35
26 ลาซาล 3 2 3 8 7 5 2 3 14
27 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 1 3 7 21 18 7 13 46
28 อัสสัมชัญแผนกประถม 3 0 1 4 3 3 1 0 7
29 ราชวินิต 2 8 5 15 28 31 8 7 67
30 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 2 5 1 8 6 2 0 0 8
31 ราชวินิตประถมบางแค 2 3 5 10 14 17 7 12 38
32 ดวงวิภา 2 3 2 7 17 17 3 5 37
33 ประทุมอนุสรณ์ 2 2 2 6 14 13 9 3 36
34 โชคชัย 2 2 2 6 9 9 8 5 26
35 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 2 2 6 4 9 3 5 16
36 เชิดเจิมศิลป์ 2 1 2 5 17 20 7 13 44
37 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 2 1 1 4 7 4 1 0 12
38 กอบวิทยา 2 1 1 4 6 1 1 1 8
39 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
40 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 1 0 3 7 18 5 12 30
41 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 2 1 0 3 6 4 1 2 11
42 วัดเวตวันธรรมาวาส 2 0 0 2 8 12 9 16 29
43 การเคหะท่าทราย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 สายน้ำทิพย์ 1 3 3 7 16 15 13 17 44
45 พิบูลอุปถัมภ์ 1 3 2 6 15 14 15 16 44
46 บูรณะศึกษา 1 2 2 5 16 7 7 4 30
47 โสมาภาพัฒนา 1 2 2 5 13 19 10 7 42
48 อนุบาลวัดปรินายก 1 2 1 4 11 12 11 13 34
49 ถนอมพิศวิทยา 1 2 0 3 10 14 10 4 34
50 วัดนาคปรก 1 2 0 3 9 11 8 8 28
51 วัดไทร 1 2 0 3 3 1 0 0 4
52 วรรัตน์ศึกษา 1 1 4 6 15 22 16 17 53
53 วัดหนัง 1 1 4 6 8 23 17 19 48
54 อัสสัมชัญธนบุรี 1 1 2 4 8 2 0 0 10
55 อันวารุ้ลอิสลาม 1 1 2 4 7 5 10 7 22
56 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
57 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 1 1 0 2 7 8 4 15 19
58 อรรถญาสาธิต 1 1 0 2 6 9 4 6 19
59 อุดมศึกษา 1 1 0 2 6 9 0 4 15
60 วัดบางเตย 1 1 0 2 6 7 6 3 19
61 วัดเจ้ามูล 1 1 0 2 5 8 5 11 18
62 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2 4 2 0 0 6
63 ปัญญาศักดิ์ 1 1 0 2 3 5 5 4 13
64 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 0 2 3 1 0 1 4
65 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 วัดกระจับพินิจ 1 0 2 3 4 4 5 6 13
67 ศุภกรณ์วิทยา 1 0 1 2 9 7 8 9 24
68 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 1 2 8 14 7 9 29
69 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1 0 1 2 3 3 0 0 6
70 ประชานิเวศน์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
71 อรรถวิทย์ 1 0 0 1 9 8 13 8 30
72 ปาณยาพัฒนาการ 1 0 0 1 6 6 3 4 15
73 ราชินี 1 0 0 1 5 2 0 0 7
74 ไผทอุดมศึกษา 1 0 0 1 4 10 5 11 19
75 วัดชัยชนะสงคราม 1 0 0 1 4 7 5 10 16
76 เซนต์คาเบรียล 1 0 0 1 3 1 2 0 6
77 ภาษานุสรณ์บางแค 1 0 0 1 2 2 0 1 4
78 ดาราคาม 1 0 0 1 1 7 6 4 14
79 เซนต์ดอมินิก 1 0 0 1 1 2 2 0 5
80 คลองปักหลัก 1 0 0 1 1 2 1 2 4
81 รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 สารสาสน์พิทยา 0 3 0 3 5 1 1 2 7
83 สรรพาวุธวิทยา 0 2 2 4 8 19 14 10 41
84 ไทยคริสเตียน 0 2 1 3 6 10 6 10 22
85 เคหะชุมชนลาดกระบัง 0 2 1 3 6 6 4 5 16
86 วัดพลับพลาชัย 0 2 0 2 10 8 9 7 27
87 ทุ่งมหาเมฆ 0 2 0 2 9 7 4 11 20
88 ทิวไผ่งาม 0 2 0 2 4 2 2 9 8
89 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 2 0 2 3 8 5 10 16
90 กฤตศิลป์วิทยา 0 1 1 2 9 14 6 11 29
91 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 1 1 2 9 10 11 9 30
92 ประถมนนทรี 0 1 1 2 8 13 9 15 30
93 วัดอุทัยธาราม 0 1 1 2 4 4 4 6 12
94 สีตบุตรบำรุง 0 1 1 2 3 1 4 8 8
95 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 1 1 2 1 0 1 1 2
96 ประถมทวีธาภิเศก 0 1 0 1 7 7 3 8 17
97 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 1 0 1 5 7 1 1 13
98 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 1 0 1 4 8 7 5 19
99 วัดไผ่ตัน 0 1 0 1 4 5 4 11 13
100 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 1 0 1 3 2 0 2 5
101 บางกอกทวิวิทย์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
102 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
103 วัดอินทรวิหาร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 สายอักษร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 สวัสดีวิทยา 0 1 0 1 1 8 1 2 10
106 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 สองภาษาลาดพร้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 ดิลกศึกษา 0 1 0 1 0 2 3 1 5
109 วัดลาดพร้าว 0 1 0 1 0 2 0 0 2
110 บ้านนายเหรียญ 0 0 3 3 2 4 2 0 8
111 สันติสุขวิทยา 0 0 2 2 2 3 5 5 10
112 บ้านบางกะปิ 0 0 2 2 2 0 0 1 2
113 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1 16 9 7 5 32
114 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 1 1 11 4 1 6 16
115 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 0 1 1 10 8 13 7 31
116 โสมาภา 0 0 1 1 6 15 13 16 34
117 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 1 1 6 15 4 9 25
118 วาสุเทวี 0 0 1 1 5 7 8 12 20
119 วัดพลมานีย์ 0 0 1 1 5 4 2 1 11
120 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
121 จินดามณี 0 0 1 1 1 7 4 7 12
122 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
123 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 เทพเสนานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 ลอยสายอณสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 วัดดอกไม้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
128 ฐานปัญญา 0 0 0 0 8 13 11 19 32
129 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 7 6 4 4 17
130 โสมาภานุสสรณ์ 0 0 0 0 6 13 12 12 31
131 ภารตวิทยาลัย 0 0 0 0 6 11 2 12 19
132 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 5 6 6 6 17
133 เผดิมศึกษา 0 0 0 0 4 8 5 7 17
134 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 0 0 0 4 2 0 2 6
135 ศุภวรรณ 0 0 0 0 3 2 1 4 6
136 เพชรถนอม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
137 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 8 7 6 17
138 วัดประยุรวงศาวาส 0 0 0 0 2 5 0 3 7
139 วัดด่าน 0 0 0 0 2 3 6 12 11
140 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
141 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0 0 1 4 1 6 6
142 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
143 วัดช่างเหล็ก 0 0 0 0 1 3 2 1 6
144 นิพัทธ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 6 4
145 ประชาภิบาล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 0 0 0 1 1 3 3 5
147 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
148 วัดสุทธิสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 แสงอรุณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 สุเหร่าทรายกองดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 5 4 7 9
153 สุขฤทัย 0 0 0 0 0 5 2 1 7
154 ไตรรัตนาภิรักษ์ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
155 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
156 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 วัดสีสุก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 วัดศาลาแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 สุเหร่าสามอิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 วัดปุรณาวาส 0 0 0 0 0 0 3 6 3
161 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
162 วัดบางประทุนนอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 นาหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 วัดสระบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 ศานติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 เบญจมินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 202 182 616 1,137 1,069 697 907 2,903