สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 14 2 6 22 42 17 12 7 71
2 วัดปากบึง 12 5 4 21 15 12 3 8 30
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ 12 4 4 20 24 9 9 19 42
4 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 11 8 8 27 18 20 15 24 53
5 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 10 7 3 20 34 13 5 11 52
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 7 14 11 32 29 18 15 29 62
7 พญาไท 5 3 5 13 28 21 4 8 53
8 วัฒนาวิทยาลัย 5 3 4 12 22 7 7 7 36
9 วัดทิพพาวาส 5 1 2 8 6 4 1 2 11
10 วัดคู้บอน 5 1 1 7 2 6 2 0 10
11 วัดอมรินทราราม 4 7 3 14 30 18 6 11 54
12 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 4 5 3 12 8 7 5 16 20
13 วัดโพธิ์ทอง 4 4 3 11 11 9 5 14 25
14 วัดปลูกศรัทธา 4 4 3 11 10 11 6 16 27
15 วัดกก 4 1 2 7 2 7 1 1 10
16 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 4 1 0 5 9 5 8 0 22
17 อนุบาลพิบูลเวศม์ 3 5 5 13 37 12 15 12 64
18 วีรสุนทร 3 3 2 8 10 8 4 1 22
19 วลีรัตน์วิทยา 3 2 3 8 16 10 9 5 35
20 ลาซาล 3 2 3 8 7 5 2 3 14
21 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 1 3 7 20 17 7 12 44
22 อัสสัมชัญแผนกประถม 3 0 1 4 3 3 1 0 7
23 วัดบึงบัว 3 0 0 3 6 2 9 15 17
24 ราชวินิต 2 8 5 15 28 31 8 7 67
25 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 2 5 1 8 6 2 0 0 8
26 ดวงวิภา 2 3 2 7 17 17 3 5 37
27 ประทุมอนุสรณ์ 2 2 2 6 14 13 9 3 36
28 โชคชัย 2 2 2 6 9 9 8 5 26
29 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 2 2 2 6 7 4 5 9 16
30 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 2 2 6 4 9 3 5 16
31 เชิดเจิมศิลป์ 2 1 2 5 17 20 7 13 44
32 กอบวิทยา 2 1 1 4 6 1 1 1 8
33 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
34 วัดโสมนัส 2 1 1 4 4 5 6 5 15
35 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 1 0 3 7 18 5 12 30
36 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 2 0 1 3 6 4 1 0 11
37 การเคหะท่าทราย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 สายน้ำทิพย์ 1 3 3 7 16 14 13 17 43
39 ราชวินิตประถมบางแค 1 3 2 6 10 16 7 12 33
40 บูรณะศึกษา 1 2 2 5 16 7 7 4 30
41 โสมาภาพัฒนา 1 2 2 5 13 19 10 7 42
42 อนุบาลวัดปรินายก 1 2 1 4 11 12 11 13 34
43 ถนอมพิศวิทยา 1 2 0 3 10 14 10 4 34
44 วัดไทร 1 2 0 3 3 1 0 0 4
45 โฆสิตสโมสร 1 1 6 8 19 20 16 12 55
46 วรรัตน์ศึกษา 1 1 4 6 15 22 16 17 53
47 อัสสัมชัญธนบุรี 1 1 2 4 8 2 0 0 10
48 อันวารุ้ลอิสลาม 1 1 2 4 7 5 10 7 22
49 อนุบาลวัดนางนอง 1 1 1 3 15 14 9 8 38
50 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
51 อรรถญาสาธิต 1 1 0 2 6 9 4 6 19
52 อุดมศึกษา 1 1 0 2 6 9 0 4 15
53 วัดเจ้ามูล 1 1 0 2 5 8 5 11 18
54 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2 4 2 0 0 6
55 ปัญญาศักดิ์ 1 1 0 2 3 5 5 4 13
56 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 0 2 3 1 0 1 4
57 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 วัดกระจับพินิจ 1 0 2 3 4 3 3 6 10
59 ศุภกรณ์วิทยา 1 0 1 2 9 7 8 9 24
60 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 1 2 8 14 7 9 29
61 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1 0 1 2 3 3 0 0 6
62 ประชานิเวศน์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
63 อรรถวิทย์ 1 0 0 1 9 8 13 8 30
64 วัดเวตวันธรรมาวาส 1 0 0 1 7 12 8 16 27
65 วัดบางเตย 1 0 0 1 6 6 6 3 18
66 ปาณยาพัฒนาการ 1 0 0 1 6 6 3 4 15
67 ราชินี 1 0 0 1 5 2 0 0 7
68 ไผทอุดมศึกษา 1 0 0 1 4 10 5 11 19
69 วัดชัยชนะสงคราม 1 0 0 1 4 7 5 10 16
70 เซนต์คาเบรียล 1 0 0 1 3 1 2 0 6
71 ภาษานุสรณ์บางแค 1 0 0 1 2 2 0 1 4
72 เซนต์ดอมินิก 1 0 0 1 1 2 2 0 5
73 คลองปักหลัก 1 0 0 1 1 2 1 2 4
74 รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 สารสาสน์พิทยา 0 3 0 3 5 1 1 2 7
76 สรรพาวุธวิทยา 0 2 2 4 8 19 14 10 41
77 ไทยคริสเตียน 0 2 1 3 6 10 6 10 22
78 ทุ่งมหาเมฆ 0 2 0 2 9 7 4 11 20
79 ทิวไผ่งาม 0 2 0 2 4 2 2 9 8
80 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 2 0 2 3 8 5 10 16
81 วัดหนัง 0 1 3 4 7 22 14 18 43
82 กฤตศิลป์วิทยา 0 1 1 2 9 14 6 11 29
83 ประถมนนทรี 0 1 1 2 8 12 9 15 29
84 เคหะชุมชนลาดกระบัง 0 1 1 2 4 5 4 4 13
85 สีตบุตรบำรุง 0 1 1 2 3 1 4 8 8
86 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 1 1 2 1 0 1 1 2
87 วัดพลับพลาชัย 0 1 0 1 9 8 9 7 26
88 วัดนาคปรก 0 1 0 1 7 9 8 8 24
89 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 1 0 1 5 7 1 1 13
90 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 1 0 1 4 8 7 5 19
91 วัดไผ่ตัน 0 1 0 1 4 5 4 11 13
92 วัดหงส์รัตนาราม 0 1 0 1 3 3 6 12 12
93 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 1 0 1 3 2 0 2 5
94 บางกอกทวิวิทย์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
95 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
96 วัดอินทรวิหาร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 สายอักษร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 สวัสดีวิทยา 0 1 0 1 1 8 1 2 10
99 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 สองภาษาลาดพร้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 ดิลกศึกษา 0 1 0 1 0 2 3 1 5
102 วัดลาดพร้าว 0 1 0 1 0 2 0 0 2
103 บ้านนายเหรียญ 0 0 3 3 2 4 2 0 8
104 พิบูลอุปถัมภ์ 0 0 2 2 12 13 12 16 37
105 สันติสุขวิทยา 0 0 2 2 2 3 5 5 10
106 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1 16 9 7 5 32
107 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 1 1 11 4 1 6 16
108 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 0 1 1 10 8 13 7 31
109 โสมาภา 0 0 1 1 6 15 13 16 34
110 วาสุเทวี 0 0 1 1 5 7 8 12 20
111 วัดพลมานีย์ 0 0 1 1 5 4 2 1 11
112 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
113 จินดามณี 0 0 1 1 1 7 4 7 12
114 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
115 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
116 เทพเสนานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 ลอยสายอณสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 วัดดอกไม้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
120 ฐานปัญญา 0 0 0 0 8 13 11 19 32
121 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 7 10 8 9 25
122 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 7 6 4 4 17
123 โสมาภานุสสรณ์ 0 0 0 0 6 13 12 12 31
124 ภารตวิทยาลัย 0 0 0 0 6 11 2 12 19
125 ประถมทวีธาภิเศก 0 0 0 0 6 7 2 8 15
126 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 0 0 5 14 4 9 23
127 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 0 0 5 7 4 15 16
128 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 5 6 6 6 17
129 เผดิมศึกษา 0 0 0 0 4 8 5 7 17
130 วัดอุทัยธาราม 0 0 0 0 4 2 4 6 10
131 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 0 0 0 4 2 0 2 6
132 ศุภวรรณ 0 0 0 0 3 2 1 4 6
133 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 2 0 1 5
134 เพชรถนอม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
135 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 8 7 6 17
136 วัดประยุรวงศาวาส 0 0 0 0 2 5 0 3 7
137 วัดด่าน 0 0 0 0 2 3 6 12 11
138 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
139 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0 0 1 4 1 6 6
140 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
141 วัดช่างเหล็ก 0 0 0 0 1 3 2 1 6
142 นิพัทธ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 6 4
143 ประชาภิบาล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
144 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 0 0 0 1 1 3 3 5
145 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
146 วัดสุทธิสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 แสงอรุณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 สุเหร่าทรายกองดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 ดาราคาม 0 0 0 0 0 6 6 4 12
151 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 5 4 7 9
152 สุขฤทัย 0 0 0 0 0 5 2 1 7
153 ไตรรัตนาภิรักษ์ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
154 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 วัดสีสุก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 วัดศาลาแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 สุเหร่าสามอิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 วัดปุรณาวาส 0 0 0 0 0 0 3 6 3
160 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
161 วัดบางประทุนนอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 นาหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 วัดสระบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 ศานติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 เบญจมินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 196 176 165 537 1,060 1,046 678 898 2,784