สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 42 17 12 7 71
2 อนุบาลพิบูลเวศม์ 37 12 15 12 64
3 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 34 13 5 11 52
4 วัดอมรินทราราม 30 18 6 11 54
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 29 18 15 29 62
6 ราชวินิต 28 31 8 7 67
7 พญาไท 28 21 4 8 53
8 พระตำหนักสวนกุหลาบ 24 9 9 19 42
9 วัฒนาวิทยาลัย 22 7 7 7 36
10 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 20 17 7 12 44
11 โฆสิตสโมสร 19 20 16 12 55
12 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 18 20 15 24 53
13 เชิดเจิมศิลป์ 17 20 7 13 44
14 ดวงวิภา 17 17 3 5 37
15 สายน้ำทิพย์ 16 14 13 17 43
16 วลีรัตน์วิทยา 16 10 9 5 35
17 สาธิตพัฒนา 16 9 7 5 32
18 บูรณะศึกษา 16 7 7 4 30
19 วรรัตน์ศึกษา 15 22 16 17 53
20 อนุบาลวัดนางนอง 15 14 9 8 38
21 วัดปากบึง 15 12 3 8 30
22 ประทุมอนุสรณ์ 14 13 9 3 36
23 โสมาภาพัฒนา 13 19 10 7 42
24 พิบูลอุปถัมภ์ 12 13 12 16 37
25 อนุบาลวัดปรินายก 11 12 11 13 34
26 วัดโพธิ์ทอง 11 9 5 14 25
27 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 11 4 1 6 16
28 ราชวินิตประถมบางแค 10 16 7 12 33
29 ถนอมพิศวิทยา 10 14 10 4 34
30 วัดปลูกศรัทธา 10 11 6 16 27
31 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 10 8 13 7 31
32 วีรสุนทร 10 8 4 1 22
33 กฤตศิลป์วิทยา 9 14 6 11 29
34 โชคชัย 9 9 8 5 26
35 อรรถวิทย์ 9 8 13 8 30
36 วัดพลับพลาชัย 9 8 9 7 26
37 ศุภกรณ์วิทยา 9 7 8 9 24
38 ทุ่งมหาเมฆ 9 7 4 11 20
39 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 9 5 8 0 22
40 สรรพาวุธวิทยา 8 19 14 10 41
41 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 8 14 7 9 29
42 ฐานปัญญา 8 13 11 19 32
43 ประถมนนทรี 8 12 9 15 29
44 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 8 7 5 16 20
45 อัสสัมชัญธนบุรี 8 2 0 0 10
46 วัดหนัง 7 22 14 18 43
47 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7 18 5 12 30
48 วัดเวตวันธรรมาวาส 7 12 8 16 27
49 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 10 8 9 25
50 วัดนาคปรก 7 9 8 8 24
51 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 7 6 4 4 17
52 อันวารุ้ลอิสลาม 7 5 10 7 22
53 ลาซาล 7 5 2 3 14
54 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 7 4 5 9 16
55 โสมาภา 6 15 13 16 34
56 โสมาภานุสสรณ์ 6 13 12 12 31
57 ภารตวิทยาลัย 6 11 2 12 19
58 ไทยคริสเตียน 6 10 6 10 22
59 อรรถญาสาธิต 6 9 4 6 19
60 อุดมศึกษา 6 9 0 4 15
61 ประถมทวีธาภิเศก 6 7 2 8 15
62 วัดบางเตย 6 6 6 3 18
63 ปาณยาพัฒนาการ 6 6 3 4 15
64 วัดทิพพาวาส 6 4 1 2 11
65 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 4 1 0 11
66 วัดบึงบัว 6 2 9 15 17
67 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 6 2 0 0 8
68 กอบวิทยา 6 1 1 1 8
69 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 5 14 4 9 23
70 วัดเจ้ามูล 5 8 5 11 18
71 วาสุเทวี 5 7 8 12 20
72 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 5 7 4 15 16
73 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 5 7 1 1 13
74 มหาวีรานุวัตร 5 6 6 6 17
75 วัดพลมานีย์ 5 4 2 1 11
76 ราชินี 5 2 0 0 7
77 สารสาสน์พิทยา 5 1 1 2 7
78 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 5 0 0 0 5
79 ไผทอุดมศึกษา 4 10 5 11 19
80 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 4 9 3 5 16
81 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 4 8 7 5 19
82 เผดิมศึกษา 4 8 5 7 17
83 วัดชัยชนะสงคราม 4 7 5 10 16
84 วัดโสมนัส 4 5 6 5 15
85 วัดไผ่ตัน 4 5 4 11 13
86 เคหะชุมชนลาดกระบัง 4 5 4 4 13
87 วัดกระจับพินิจ 4 3 3 6 10
88 วัดอุทัยธาราม 4 2 4 6 10
89 ทิวไผ่งาม 4 2 2 9 8
90 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 4 2 0 2 6
91 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 4 2 0 0 6
92 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 4 0 0 0 4
93 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 8 5 10 16
94 ปัญญาศักดิ์ 3 5 5 4 13
95 วัดหงส์รัตนาราม 3 3 6 12 12
96 อัสสัมชัญแผนกประถม 3 3 1 0 7
97 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 3 3 0 0 6
98 ศุภวรรณ 3 2 1 4 6
99 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 3 2 0 2 5
100 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 3 2 0 1 5
101 ประชานิเวศน์ 3 2 0 0 5
102 สีตบุตรบำรุง 3 1 4 8 8
103 เซนต์คาเบรียล 3 1 2 0 6
104 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 3 1 1 0 5
105 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 1 0 1 4
106 วัดไทร 3 1 0 0 4
107 บางกอกทวิวิทย์ 3 1 0 0 4
108 เพชรถนอม 3 0 1 0 4
109 พิบูลประชาสรรค์ 2 8 7 6 17
110 วัดกก 2 7 1 1 10
111 วัดคู้บอน 2 6 2 0 10
112 วัดประยุรวงศาวาส 2 5 0 3 7
113 บ้านนายเหรียญ 2 4 2 0 8
114 วัดด่าน 2 3 6 12 11
115 สันติสุขวิทยา 2 3 5 5 10
116 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 2 3 0 0 5
117 ภาษานุสรณ์บางแค 2 2 0 1 4
118 วัดตะกล่ำ ประเวศ 2 1 1 0 4
119 วัดอินทรวิหาร 2 1 0 0 3
120 การเคหะท่าทราย 2 0 0 0 2
121 วัดเกาะสุวรรณาราม 2 0 0 0 2
122 สายอักษร 2 0 0 0 2
123 สวัสดีวิทยา 1 8 1 2 10
124 จินดามณี 1 7 4 7 12
125 กสิณธรอาคาเดมี่ 1 4 1 6 6
126 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1 4 0 0 5
127 วัดช่างเหล็ก 1 3 2 1 6
128 เซนต์ดอมินิก 1 2 2 0 5
129 นิพัทธ์วิทยา 1 2 1 6 4
130 คลองปักหลัก 1 2 1 2 4
131 ประชาภิบาล 1 2 0 0 3
132 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 1 1 3 3 5
133 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 1 1 2 0 4
134 ชุมทางตลิ่งชัน 1 1 1 0 3
135 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 1 1 0 0 2
136 วัดสุทธิสะอาด 1 1 0 0 2
137 แสงอรุณ 1 1 0 0 2
138 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 1 1 2
139 รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 1 0 1 0 2
140 ฤทธิยะวรรณาลัย 1 0 0 0 1
141 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 0 1
142 เทพเสนานุสรณ์ 1 0 0 0 1
143 ลอยสายอณสรณ์ 1 0 0 0 1
144 วัดดอกไม้ 1 0 0 0 1
145 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 0 0 1
146 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
147 ดาราคาม 0 6 6 4 12
148 ธนบุรีศึกษา 0 5 4 7 9
149 สุขฤทัย 0 5 2 1 7
150 ไตรรัตนาภิรักษ์ 0 5 0 0 5
151 ดิลกศึกษา 0 2 3 1 5
152 วัดลาดพร้าว 0 2 0 0 2
153 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 2 0 0 2
154 วัดสีสุก 0 2 0 0 2
155 วัดชนะสงคราม 0 1 1 0 2
156 วัดศาลาแดง 0 1 1 0 2
157 สุเหร่าสามอิน 0 1 1 0 2
158 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 1 0 0 1
159 วัดปุรณาวาส 0 0 3 6 3
160 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 1 2 1
161 วัดบางประทุนนอก 0 0 0 1 0
162 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 1 0
163 นาหลวง 0 0 0 0 0
164 วัดสระบัว 0 0 0 0 0
165 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0 0
166 ศานติวิทยา 0 0 0 0 0
167 เบญจมินทร์ 0 0 0 0 0
รวม 1,060 1,046 678 898 3,682