สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 47 17 12 7 76
2 พญาไท 37 22 4 8 63
3 อนุบาลพิบูลเวศม์ 37 12 15 12 64
4 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 35 13 5 11 53
5 วัดอมรินทราราม 30 18 6 11 54
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 29 19 15 30 63
7 ราชวินิต 28 31 8 7 67
8 พระตำหนักสวนกุหลาบ 27 9 9 19 45
9 โฆสิตสโมสร 25 20 16 12 61
10 วัฒนาวิทยาลัย 22 7 7 7 36
11 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 21 18 7 13 46
12 อนุบาลวัดนางนอง 20 15 12 8 47
13 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 19 20 15 24 54
14 เชิดเจิมศิลป์ 17 20 7 13 44
15 ดวงวิภา 17 17 3 5 37
16 สายน้ำทิพย์ 16 15 13 17 44
17 วลีรัตน์วิทยา 16 10 9 5 35
18 สาธิตพัฒนา 16 9 7 5 32
19 บูรณะศึกษา 16 7 7 4 30
20 วรรัตน์ศึกษา 15 22 16 17 53
21 พิบูลอุปถัมภ์ 15 14 15 16 44
22 วัดปากบึง 15 12 3 8 30
23 ราชวินิตประถมบางแค 14 17 7 12 38
24 ประทุมอนุสรณ์ 14 13 9 3 36
25 โสมาภาพัฒนา 13 19 10 7 42
26 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 13 5 8 1 26
27 อนุบาลวัดปรินายก 11 12 11 13 34
28 วัดโพธิ์ทอง 11 9 5 14 25
29 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 11 4 5 9 20
30 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 11 4 1 6 16
31 ถนอมพิศวิทยา 10 14 10 4 34
32 วัดปลูกศรัทธา 10 11 6 16 27
33 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 10 8 13 7 31
34 วัดพลับพลาชัย 10 8 9 7 27
35 วีรสุนทร 10 8 4 1 22
36 กฤตศิลป์วิทยา 9 14 6 11 29
37 วัดนาคปรก 9 11 8 8 28
38 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9 10 11 9 30
39 โชคชัย 9 9 8 5 26
40 อรรถวิทย์ 9 8 13 8 30
41 ศุภกรณ์วิทยา 9 7 8 9 24
42 ทุ่งมหาเมฆ 9 7 4 11 20
43 วัดหนัง 8 23 17 19 48
44 สรรพาวุธวิทยา 8 19 14 10 41
45 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 8 14 7 9 29
46 ฐานปัญญา 8 13 11 19 32
47 ประถมนนทรี 8 13 9 15 30
48 วัดเวตวันธรรมาวาส 8 12 9 16 29
49 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 8 7 5 16 20
50 วัดหงส์รัตนาราม 8 3 6 13 17
51 วัดบึงบัว 8 2 10 15 20
52 อัสสัมชัญธนบุรี 8 2 0 0 10
53 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7 18 5 12 30
54 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 7 8 4 15 19
55 ประถมทวีธาภิเศก 7 7 3 8 17
56 วัดโสมนัส 7 6 6 6 19
57 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 7 6 4 4 17
58 อันวารุ้ลอิสลาม 7 5 10 7 22
59 ลาซาล 7 5 2 3 14
60 วัดทิพพาวาส 7 4 1 2 12
61 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 4 1 0 12
62 โสมาภา 6 15 13 16 34
63 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 6 15 4 9 25
64 โสมาภานุสสรณ์ 6 13 12 12 31
65 ภารตวิทยาลัย 6 11 2 12 19
66 ไทยคริสเตียน 6 10 6 10 22
67 อรรถญาสาธิต 6 9 4 6 19
68 อุดมศึกษา 6 9 0 4 15
69 วัดบางเตย 6 7 6 3 19
70 เคหะชุมชนลาดกระบัง 6 6 4 5 16
71 ปาณยาพัฒนาการ 6 6 3 4 15
72 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 6 4 1 2 11
73 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 6 2 0 0 8
74 กอบวิทยา 6 1 1 1 8
75 วัดเจ้ามูล 5 8 5 11 18
76 วาสุเทวี 5 7 8 12 20
77 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 5 7 1 1 13
78 มหาวีรานุวัตร 5 6 6 6 17
79 วัดพลมานีย์ 5 4 2 1 11
80 ราชินี 5 2 0 0 7
81 สารสาสน์พิทยา 5 1 1 2 7
82 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 5 0 0 0 5
83 ไผทอุดมศึกษา 4 10 5 11 19
84 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 4 9 3 5 16
85 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 4 8 7 5 19
86 เผดิมศึกษา 4 8 5 7 17
87 วัดชัยชนะสงคราม 4 7 5 10 16
88 วัดไผ่ตัน 4 5 4 11 13
89 วัดกระจับพินิจ 4 4 5 6 13
90 วัดอุทัยธาราม 4 4 4 6 12
91 ทิวไผ่งาม 4 2 2 9 8
92 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 4 2 0 2 6
93 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 4 2 0 0 6
94 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 4 0 0 0 4
95 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 8 5 10 16
96 ปัญญาศักดิ์ 3 5 5 4 13
97 อัสสัมชัญแผนกประถม 3 3 1 0 7
98 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 3 3 0 0 6
99 ศุภวรรณ 3 2 1 4 6
100 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 3 2 0 2 5
101 ประชานิเวศน์ 3 2 0 0 5
102 สีตบุตรบำรุง 3 1 4 8 8
103 เซนต์คาเบรียล 3 1 2 0 6
104 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 3 1 1 0 5
105 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 1 0 1 4
106 วัดไทร 3 1 0 0 4
107 บางกอกทวิวิทย์ 3 1 0 0 4
108 เพชรถนอม 3 0 1 0 4
109 พิบูลประชาสรรค์ 2 8 7 6 17
110 วัดกก 2 7 1 1 10
111 วัดคู้บอน 2 6 2 0 10
112 วัดประยุรวงศาวาส 2 5 0 3 7
113 บ้านนายเหรียญ 2 4 2 0 8
114 วัดด่าน 2 3 6 12 11
115 สันติสุขวิทยา 2 3 5 5 10
116 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 2 3 0 0 5
117 ภาษานุสรณ์บางแค 2 2 0 1 4
118 วัดตะกล่ำ ประเวศ 2 1 1 0 4
119 วัดอินทรวิหาร 2 1 0 0 3
120 บ้านบางกะปิ 2 0 0 1 2
121 การเคหะท่าทราย 2 0 0 0 2
122 วัดเกาะสุวรรณาราม 2 0 0 0 2
123 สายอักษร 2 0 0 0 2
124 สวัสดีวิทยา 1 8 1 2 10
125 ดาราคาม 1 7 6 4 14
126 จินดามณี 1 7 4 7 12
127 กสิณธรอาคาเดมี่ 1 4 1 6 6
128 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1 4 0 0 5
129 วัดช่างเหล็ก 1 3 2 1 6
130 เซนต์ดอมินิก 1 2 2 0 5
131 นิพัทธ์วิทยา 1 2 1 6 4
132 คลองปักหลัก 1 2 1 2 4
133 ประชาภิบาล 1 2 0 0 3
134 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 1 1 3 3 5
135 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 1 1 2 0 4
136 ชุมทางตลิ่งชัน 1 1 1 0 3
137 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 1 1 0 0 2
138 วัดสุทธิสะอาด 1 1 0 0 2
139 แสงอรุณ 1 1 0 0 2
140 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 1 1 2
141 รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 1 0 1 0 2
142 ฤทธิยะวรรณาลัย 1 0 0 0 1
143 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 0 1
144 เทพเสนานุสรณ์ 1 0 0 0 1
145 ลอยสายอณสรณ์ 1 0 0 0 1
146 วัดดอกไม้ 1 0 0 0 1
147 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 0 0 1
148 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
149 ธนบุรีศึกษา 0 5 4 7 9
150 สุขฤทัย 0 5 2 1 7
151 ไตรรัตนาภิรักษ์ 0 5 0 0 5
152 ดิลกศึกษา 0 2 3 1 5
153 วัดชนะสงคราม 0 2 2 0 4
154 วัดลาดพร้าว 0 2 0 0 2
155 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 2 0 0 2
156 วัดสีสุก 0 2 0 0 2
157 วัดศาลาแดง 0 1 1 0 2
158 สุเหร่าสามอิน 0 1 1 0 2
159 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 1 0 0 1
160 วัดปุรณาวาส 0 0 3 6 3
161 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 1 2 1
162 วัดบางประทุนนอก 0 0 0 1 0
163 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 1 0
164 นาหลวง 0 0 0 0 0
165 วัดสระบัว 0 0 0 0 0
166 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0 0
167 ศานติวิทยา 0 0 0 0 0
168 เบญจมินทร์ 0 0 0 0 0
รวม 1,137 1,069 697 907 2,903