แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 85 47 56.63% 17 20.48% 12 14.46% 7 8.43% 83
2 โรงเรียนพญาไท 73 37 52.11% 22 30.99% 4 5.63% 8 11.27% 71
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 78 37 48.68% 12 15.79% 15 19.74% 12 15.79% 76
4 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 67 35 54.69% 13 20.31% 5 7.81% 11 17.19% 64
5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 72 30 46.15% 18 27.69% 6 9.23% 11 16.92% 65
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 100 29 31.18% 19 20.43% 15 16.13% 30 32.26% 93
7 โรงเรียนราชวินิต 83 28 37.84% 31 41.89% 8 10.81% 7 9.46% 74
8 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 74 27 42.19% 9 14.06% 9 14.06% 19 29.69% 64
9 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 75 25 34.25% 20 27.4% 16 21.92% 12 16.44% 73
10 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 46 22 51.16% 7 16.28% 7 16.28% 7 16.28% 43
11 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 60 21 35.59% 18 30.51% 7 11.86% 13 22.03% 59
12 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 57 20 36.36% 15 27.27% 12 21.82% 8 14.55% 55
13 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 81 19 24.36% 20 25.64% 15 19.23% 24 30.77% 78
14 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 57 17 29.82% 20 35.09% 7 12.28% 13 22.81% 57
15 โรงเรียนดวงวิภา 44 17 40.48% 17 40.48% 3 7.14% 5 11.9% 42
16 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 63 16 26.23% 15 24.59% 13 21.31% 17 27.87% 61
17 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 41 16 40% 10 25% 9 22.5% 5 12.5% 40
18 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 38 16 43.24% 9 24.32% 7 18.92% 5 13.51% 37
19 โรงเรียนบูรณะศึกษา 34 16 47.06% 7 20.59% 7 20.59% 4 11.76% 34
20 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 72 15 21.43% 22 31.43% 16 22.86% 17 24.29% 70
21 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 63 15 25% 14 23.33% 15 25% 16 26.67% 60
22 โรงเรียนวัดปากบึง 41 15 39.47% 12 31.58% 3 7.89% 8 21.05% 38
23 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 52 14 28% 17 34% 7 14% 12 24% 50
24 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 39 14 35.9% 13 33.33% 9 23.08% 3 7.69% 39
25 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 50 13 26.53% 19 38.78% 10 20.41% 7 14.29% 49
26 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 34 13 48.15% 5 18.52% 8 29.63% 1 3.7% 27
27 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 48 11 23.4% 12 25.53% 11 23.4% 13 27.66% 47
28 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 44 11 28.21% 9 23.08% 5 12.82% 14 35.9% 39
29 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 36 11 37.93% 4 13.79% 5 17.24% 9 31.03% 29
30 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 25 11 50% 4 18.18% 1 4.55% 6 27.27% 22
31 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 39 10 26.32% 14 36.84% 10 26.32% 4 10.53% 38
32 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 48 10 23.26% 11 25.58% 6 13.95% 16 37.21% 43
33 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 50 10 26.32% 8 21.05% 13 34.21% 7 18.42% 38
34 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 36 10 29.41% 8 23.53% 9 26.47% 7 20.59% 34
35 โรงเรียนวีรสุนทร 23 10 43.48% 8 34.78% 4 17.39% 1 4.35% 23
36 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 43 9 22.5% 14 35% 6 15% 11 27.5% 40
37 โรงเรียนวัดนาคปรก 36 9 25% 11 30.56% 8 22.22% 8 22.22% 36
38 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 9 23.08% 10 25.64% 11 28.21% 9 23.08% 39
39 โรงเรียนโชคชัย 34 9 29.03% 9 29.03% 8 25.81% 5 16.13% 31
40 โรงเรียนอรรถวิทย์ 39 9 23.68% 8 21.05% 13 34.21% 8 21.05% 38
41 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 35 9 27.27% 7 21.21% 8 24.24% 9 27.27% 33
42 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 36 9 29.03% 7 22.58% 4 12.9% 11 35.48% 31
43 โรงเรียนวัดหนัง 69 8 11.94% 23 34.33% 17 25.37% 19 28.36% 67
44 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 54 8 15.69% 19 37.25% 14 27.45% 10 19.61% 51
45 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39 8 21.05% 14 36.84% 7 18.42% 9 23.68% 38
46 โรงเรียนฐานปัญญา 51 8 15.69% 13 25.49% 11 21.57% 19 37.25% 51
47 โรงเรียนประถมนนทรี 50 8 17.78% 13 28.89% 9 20% 15 33.33% 45
48 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 46 8 17.78% 12 26.67% 9 20% 16 35.56% 45
49 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 43 8 22.22% 7 19.44% 5 13.89% 16 44.44% 36
50 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 35 8 26.67% 3 10% 6 20% 13 43.33% 30
51 โรงเรียนวัดบึงบัว 36 8 22.86% 2 5.71% 10 28.57% 15 42.86% 35
52 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
53 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 44 7 16.67% 18 42.86% 5 11.9% 12 28.57% 42
54 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 39 7 20.59% 8 23.53% 4 11.76% 15 44.12% 34
55 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 28 7 28% 7 28% 3 12% 8 32% 25
56 โรงเรียนวัดโสมนัส 27 7 28% 6 24% 6 24% 6 24% 25
57 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 23 7 33.33% 6 28.57% 4 19.05% 4 19.05% 21
58 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 32 7 24.14% 5 17.24% 10 34.48% 7 24.14% 29
59 โรงเรียนลาซาล 18 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
60 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
61 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
62 โรงเรียนโสมาภา 50 6 12% 15 30% 13 26% 16 32% 50
63 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 36 6 17.65% 15 44.12% 4 11.76% 9 26.47% 34
64 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 43 6 13.95% 13 30.23% 12 27.91% 12 27.91% 43
65 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 34 6 19.35% 11 35.48% 2 6.45% 12 38.71% 31
66 โรงเรียนไทยคริสเตียน 35 6 18.75% 10 31.25% 6 18.75% 10 31.25% 32
67 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 28 6 24% 9 36% 4 16% 6 24% 25
68 โรงเรียนอุดมศึกษา 25 6 31.58% 9 47.37% 0 0% 4 21.05% 19
69 โรงเรียนวัดบางเตย 24 6 27.27% 7 31.82% 6 27.27% 3 13.64% 22
70 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 28 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 5 23.81% 21
71 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 19 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
72 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 17 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
73 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนกอบวิทยา 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 34 5 17.24% 8 27.59% 5 17.24% 11 37.93% 29
76 โรงเรียนวาสุเทวี 33 5 15.63% 7 21.88% 8 25% 12 37.5% 32
77 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 14 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
78 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 27 5 21.74% 6 26.09% 6 26.09% 6 26.09% 23
79 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 14 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
80 โรงเรียนราชินี 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 30 4 13.33% 10 33.33% 5 16.67% 11 36.67% 30
84 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 24 4 19.05% 9 42.86% 3 14.29% 5 23.81% 21
85 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 26 4 16.67% 8 33.33% 7 29.17% 5 20.83% 24
86 โรงเรียนเผดิมศึกษา 28 4 16.67% 8 33.33% 5 20.83% 7 29.17% 24
87 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 27 4 15.38% 7 26.92% 5 19.23% 10 38.46% 26
88 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 27 4 16.67% 5 20.83% 4 16.67% 11 45.83% 24
89 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 21 4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 6 31.58% 19
90 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 22 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 6 33.33% 18
91 โรงเรียนทิวไผ่งาม 18 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 9 52.94% 17
92 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
93 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 27 3 11.54% 8 30.77% 5 19.23% 10 38.46% 26
96 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 18 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 17
97 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 21 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนศุภวรรณ 11 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
100 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนประชานิเวศน์ 12 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 24 3 18.75% 1 6.25% 4 25% 8 50% 16
103 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 10 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดไทร 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนเพชรถนอม 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 23 2 8.7% 8 34.78% 7 30.43% 6 26.09% 23
110 โรงเรียนวัดกก 12 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
111 โรงเรียนวัดคู้บอน 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
112 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 15 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
113 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 10 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
114 โรงเรียนวัดด่าน 28 2 8.7% 3 13.04% 6 26.09% 12 52.17% 23
115 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 17 2 13.33% 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 15
116 โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนสายอักษร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 19 1 8.33% 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
125 โรงเรียนดาราคาม 19 1 5.56% 7 38.89% 6 33.33% 4 22.22% 18
126 โรงเรียนจินดามณี 19 1 5.26% 7 36.84% 4 21.05% 7 36.84% 19
127 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 12 1 8.33% 4 33.33% 1 8.33% 6 50% 12
128 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 8 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 11 1 10% 2 20% 1 10% 6 60% 10
132 โรงเรียนคลองปักหลัก 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนประชาภิบาล 9 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 8 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
135 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
136 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนแสงอรุณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 18 0 0% 5 31.25% 4 25% 7 43.75% 16
150 โรงเรียนสุขฤทัย 9 0 0% 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 8
151 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
152 โรงเรียนดิลกศึกษา 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
154 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนวัดสีสุก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนวัดศาลาแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดปุรณาวาส 9 0 0% 0 0% 3 33.33% 6 66.67% 9
161 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 17 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนกลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนนาหลวง 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนวัดสระบัว 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
167 โรงเรียนศานติวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
168 โรงเรียนเบญจมินทร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูเจษฎา ก้องสาคร aorio@bkkp.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]