งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตอธิบายการดำเนินการตามกำหนดการนะครับ

- วันที่ 15 กันยายน 2560 ปิดการรับสมัครโรงเรียนที่จะขอบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์นะครับ (Fax และ ส่งเมลล์มายัง aorio@bkkp.go.th)
- วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 24:00 น.ปิดระบบการลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันในกลุ่มสาระต่างๆ (แต่ยังสามารถแก้ไขชื่อได้อยู่ครับ)
- วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 24:00 น. ปิดระบบการแก้ไขชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมต่างๆ (ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2560) ไม่สามารถลงทะเบียนในกิจกรรมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มได้นะครับ
- วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 0:00 น. เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันนะครับ (หากต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องทำหนังสือราชการจากทางโรงเรียนส่งมายัง สพป.กรุงเทพมหานครครับ)
 

 
แจ้งข่าวจากการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุมให้โรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ขยายโอกาส (ที่มีนักเรียนไม่เกินชั้น ม.3) ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 , ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 , ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 , และครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยใช้แบบแบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ****** โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถานศึกษา****** ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่ภาพด้านล่าง

 

 
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่มา : ผลการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 ตุลาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11 - 20 ตุลาคม 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  21 ตุลาคม 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 26 พฤศจิกายน
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ระบบลงทะเบียนของโรงเรียนให้ใช้เมนูเข้าสู่ระบบด้านข้างขวามือเลยนะครับ
ชื่อผู้ใข้และรหัสผ่านให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมเมื่อครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ รบกวน Inbox มาแจ้งทางเพจ Facebook งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กทม. ครั้งที่ 67 โดยแจ้งชื่อโรงเรียน สังกัด ชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียนเดิมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งไว้กับทางเว็บไซต์ ทาง admin จะรีบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้โดยเร็วครับ

 

 

 

 
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09:31 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook 

คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 267
จำนวนทีม 1,533
จำนวนนักเรียน 2,842
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,914
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 4,756
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,756

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 3,067
สัปดาห์นี้ 7,187
สัปดาห์ที่แล้ว 12,978
เดือนนี้ 30,374
เดือนที่แล้ว 16,340
ปีนี้ 46,715
ทั้งหมด 46,715