แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 58 48 82.76% 6 10.34% 3 5.17% 1 1.72% 58
2 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 59 39 66.1% 13 22.03% 3 5.08% 4 6.78% 59
3 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 68 37 56.06% 21 31.82% 6 9.09% 2 3.03% 66
4 โรงเรียนวัดไชโย 67 30 44.78% 17 25.37% 11 16.42% 9 13.43% 67
5 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 35 27 79.41% 3 8.82% 2 5.88% 2 5.88% 34
6 โรงเรียนวัดบ้านป่า 43 25 60.98% 8 19.51% 4 9.76% 4 9.76% 41
7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 37 22 61.11% 7 19.44% 6 16.67% 1 2.78% 36
8 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 24 20 86.96% 2 8.7% 0 0% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 37 18 48.65% 12 32.43% 5 13.51% 2 5.41% 37
10 โรงเรียนวัดหนองยาง 29 17 62.96% 7 25.93% 2 7.41% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 27 17 65.38% 4 15.38% 1 3.85% 4 15.38% 26
12 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 29 14 48.28% 8 27.59% 3 10.34% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 31 14 53.85% 8 30.77% 2 7.69% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 25 12 48% 9 36% 4 16% 0 0% 25
15 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 26 12 50% 6 25% 4 16.67% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 27 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
17 โรงเรียนวัดอบทม 20 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 23 12 57.14% 5 23.81% 1 4.76% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนวัดบ้านแก 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนวัดนางเล่ว 18 11 64.71% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 17
21 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนวัดสิทธาราม 13 10 76.92% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 13
23 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 18 9 52.94% 7 41.18% 0 0% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 24 9 39.13% 6 26.09% 6 26.09% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 23 9 42.86% 5 23.81% 2 9.52% 5 23.81% 21
26 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 16 9 56.25% 1 6.25% 1 6.25% 5 31.25% 16
28 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนวัดนางชำ 15 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนวัดรุ้ง 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
32 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 14 7 50% 6 42.86% 0 0% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนวัดงิ้วราย 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 13 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
36 โรงเรียนวัดม่วงคัน 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
37 โรงเรียนวัดถนน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 15 6 40% 6 40% 0 0% 3 20% 15
40 โรงเรียนวัดสามประชุม(2504) 17 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
41 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
43 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดบ้านพราน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
47 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 19 4 22.22% 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 18
49 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนวัดทองกลาง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
54 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนวัดน้อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนวัดยางทอง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 19 3 16.67% 12 66.67% 0 0% 3 16.67% 18
62 โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 13 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
63 โรงเรียนวัดยางช้าย 13 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
64 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนทางพระ 9 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนวัดป่ามุนี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
73 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนกระทุ่มราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 15 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 15
78 โรงเรียนวัดมหานาม 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
79 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนสนิทวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
84 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดท่าโขลง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนคำหยาด 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดเกษทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดสามขาว 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
92 โรงเรียนวัดต้นทอง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
93 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนวัดห้วยโรง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 10 1 10% 6 60% 2 20% 1 10% 10
97 โรงเรียนวัดไผ่วง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 13 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
99 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนวัดลั่นทม 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนวัดท่าตลาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดลานช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนวัดละมุด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดกำแพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดข่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดบางจักร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดราชปักษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดโคศุภราช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 9 0 0% 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 9
127 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประชานุกูล) 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 6 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
131 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนวัดยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดโพทูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดขุมทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดทำนบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดจันทราราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนวัดท่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]