แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 58 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
2 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 29 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
3 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 25 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 13 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนวัดอบทม 20 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 31 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
7 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 14 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 59 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนวัดบ้านป่า 42 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 16 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 12 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 69 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนวัดไชโย 67 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนกระทุ่มราย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนคำหยาด 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนวัดต้นทอง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนวัดม่วงคัน 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 24 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 26 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 37 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 15 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดไผ่วง 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]