งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 24 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้้อง ป.6 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้้อง ป.6 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน อาคารโดม 24 ก.ย. 2560 10.00-12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน อาคารโดม 24 ก.ย. 2560 10.00-12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2560 09.00-10.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2560 09.00-10.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้้อง ป.3 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]