งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 24 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.2 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.3 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 11.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 11.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 14.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 14.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 09.00-10.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 10.30-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.2 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.3 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 09.00-11.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]