งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 24 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.1 24 ก.ย. 2560 09.00-15.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.3 24 ก.ย. 2560 09.00-15.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 14.00-15.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 14.00-15.00
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-14.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-14.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-14.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 25 ก.ย. 2560 09.00-14.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 25 ก.ย. 2560 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]