สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา  
3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา  
4 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง  
5 โรงเรียนวัดบ้านพราน  
6 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง  
7 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]