งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
แจ้ง ทุกโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทราบ
เรื่อง การแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว
       เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ขอชี้แจง ดังนี้
1. ในกรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อ สะกดชื่อผิด ให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการแก้ไขชื่อในระบบด้วยตนเองได้เลย
2. หากเป็นกรณี "เปลี่ยนตัว" ขอให้แนบหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนตัวเข้าไปในระบบด้วย และในวันทำการแข่งขัน ขอให้ทุกโรงเรียนถือเอกสารตัวจริง เพื่อไปแสดงต่อศูนย์จัดการแข่งขันด้วยค่ะ

 

หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว

แก้ไข ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11.17 น.
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "ภาษาไทย"  

*********************************************

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "วิทยาศาสตร์" 
สถานที่ : โรงเรียนสมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : 25-26 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวณฐินี มีสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0891360139
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "คณิตศาสตร์" 
สถานที่ : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวชุติมา ชำนิ
เบอร์โทรศัพท์ : 0944399393
 
   ศูนย์จัดการแข่งขัน "ภาษาต่างประเทศ" 

*********************************************
 
   ศูนย์จัดการแข่งขัน "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"  

*********************************************
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "สุขศึกษาและพลศึกษา" 
 
*********************************************

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "การงานอาชีพ" 

*********************************************

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" 

*********************************************
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "ศิลปะ"  

*********************************************

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" 

*********************************************
  ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โรงเรียนสมุทรปราการ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ : โรงเรียนวัดทรงธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
          ทัศนศิลป์ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
          ดนตรี (ไทย-สากล) : โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.
           นาฎศิลป์ : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          การงานอาชีพ : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
          เทคโนโลยี : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สป.

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 
          "ลูกเสือ" : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.32 น.
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11:41 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 41
จำนวนทีม 1,758
จำนวนนักเรียน 4,234
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,617
จำนวนกรรมการ 615
ครู+นักเรียน 6,851
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,466
ประกาศผลแล้ว 169/226 (74.78%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 284
เมื่อวาน 718
สัปดาห์นี้ 2,384
สัปดาห์ที่แล้ว 17,939
เดือนนี้ 45,348
เดือนที่แล้ว 31,417
ปีนี้ 105,341
ทั้งหมด 105,341