สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 86 213 136
2 002 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 26 63 36
3 003 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 68 145 96
4 004 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 119 277 169
5 005 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 106 240 167
6 006 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 74 125 105
7 007 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 39 129 59
8 008 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 76 169 125
9 009 โรงเรียนประทีปศึกษา 0 0 0
10 010 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 120 285 188
11 011 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 123 265 185
รวม 837 1911 1266
3177

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]