แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 119 97 82.2% 12 10.17% 4 3.39% 5 4.24% 118
2 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 120 80 68.97% 22 18.97% 11 9.48% 3 2.59% 116
3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 106 76 73.79% 18 17.48% 7 6.8% 2 1.94% 103
4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 123 75 62.5% 23 19.17% 14 11.67% 8 6.67% 120
5 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 86 44 53.66% 24 29.27% 9 10.98% 5 6.1% 82
6 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 76 33 49.25% 15 22.39% 13 19.4% 6 8.96% 67
7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 74 30 44.78% 19 28.36% 13 19.4% 5 7.46% 67
8 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 68 25 40.98% 12 19.67% 14 22.95% 10 16.39% 61
9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 39 7 20% 13 37.14% 6 17.14% 9 25.71% 35
10 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 26 7 33.33% 6 28.57% 4 19.05% 4 19.05% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]