สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 43 83 66
2 002 โรงเรียนทองเอนวิทยา 28 70 37
3 003 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 38 89 53
4 004 โรงเรียนบางระจันวิทยา 89 182 136
5 005 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 37 80 64
6 006 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 32 53 45
7 009 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 45 85 68
8 010 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 47 100 63
9 012 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 64 124 87
10 011 โรงเรียนสิงห์บุรี 150 397 245
11 013 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 21 52 40
12 015 โรงเรียนอินทร์บุรี 111 303 178
13 016 โรงเรียนพระกุมารเยซู 21 44 21
14 017 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 26 36 30
15 008 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 26 38 33
รวม 778 1736 1166
2902

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]