แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิงห์บุรี 150 135 93.75% 7 4.86% 2 1.39% 0 0% 144
2 โรงเรียนอินทร์บุรี 111 75 68.81% 29 26.61% 5 4.59% 0 0% 109
3 โรงเรียนบางระจันวิทยา 89 55 65.48% 11 13.1% 13 15.48% 5 5.95% 84
4 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 64 39 61.9% 11 17.46% 9 14.29% 4 6.35% 63
5 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 47 24 52.17% 10 21.74% 6 13.04% 6 13.04% 46
6 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 43 24 63.16% 8 21.05% 3 7.89% 3 7.89% 38
7 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 45 22 55% 10 25% 3 7.5% 5 12.5% 40
8 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 38 18 58.06% 5 16.13% 3 9.68% 5 16.13% 31
9 โรงเรียนทองเอนวิทยา 28 16 57.14% 8 28.57% 2 7.14% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 37 16 44.44% 6 16.67% 8 22.22% 6 16.67% 36
11 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 32 15 53.57% 8 28.57% 3 10.71% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 26 14 53.85% 6 23.08% 5 19.23% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 26 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
14 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 21 12 60% 2 10% 3 15% 3 15% 20
15 โรงเรียนพระกุมารเยซู 21 9 42.86% 6 28.57% 5 23.81% 1 4.76% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]