งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 17 พ.ย. 2560 09.00-10.00 เก็บตัวห้อง 212
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 17 พ.ย. 2560 10.30-11.30 เก็บตัวห้อง 212
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 216
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 216
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 17 พ.ย. 2560 09.00-10.00 เก็บตัวห้อง 214
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 17 พ.ย. 2560 10.00 - 11.00 เก็บตัวห้อง 214
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 17 พ.ย. 2560 09.00-09.30 เก็บตัวห้อง 227
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 17 พ.ย. 2560 09.30-10.00 เก็บตัวห้อง 227
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 17 พ.ย. 2560 09.00-09.20 เก็บตัวห้อง 227
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 พ.ย. 2560 10.00-12.00
-
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 17 พ.ย. 2560 10.00-11.00 เก็บตัวห้อง 227
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 17 พ.ย. 2560 10.00-11.00 เก็บตัวห้อง 227
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 17 พ.ย. 2560 09.30-10.00 เก็บตัวห้อง 227
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 พ.ย. 2560 09.00-09.30
-
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 17 พ.ย. 2560 09.20 - 09.30 เก็บตัวห้อง 227
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 17 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมกระดานแข่งขันมาตรฐานมาในวันแข่งด้วย
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219 17 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมกระดานแข่งขันมาตรฐานมาในวันแข่งด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]