งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๔ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๖ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๑ ห้อง โถงอาคาร ๕ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๑ ห้อง โถงอาคาร ๕ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๗ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๗ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ ชั้น ๒ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ ชั้น ๒ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๕ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๒ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๑ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๘ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี ห้องสมุด ชั้น ๑ 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]