งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
-
-
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
-
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 อาคาร ICT ฝั่งตะวันออก ชั้น 2 ห้อง ระเบียง 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 อาคาร ICT ฝั่งตะวันออก ชั้น 2 ห้อง ระเบียง 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 อาคาร ICT ฝั่งตะวันออก ชั้น 2 ห้อง ระเบียง 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 อาคาร ICT ฝั่งตะวันออก ชั้น 2 ห้อง ระเบียง 17 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
-
-
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]