ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร
21 พ.ย. 60
แผนผังสถานที่แข่งโรงเรียนปทุมวิไล
20 พ.ย.60
รายละเอียดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน17 พ.ย 60

- โรงเรียนใดที่ต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล

คลิกเพื่อดูวิธีการและดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาติ

หมายเหตุ  ถ้าเปลี่ยนตัวต้องมีหนังสือขออนุญาติแนบครับ..


 

- การแข่งขันสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

ส่งเอกสารผลการดำเนินงานให้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

*ติดต่อ ผู้ประสานงาน คุณครูสะอาด เหมือนแก้ว โทร 085 – 0666 - 083 
16 พ.ย. 60 

แผนผัง จัดการแข่งขัน โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


15 พ.ย. 60

ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีเชิญประชุม รายละเอียด ตามหนังสือด้านล่าง

 
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:55 น.