งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 26 พ.ย. 2560 09.00 ห้องรวมผู้แข่งขัน อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 - ห้องเตรียมตัวผู้แข่งขัน อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 26 พ.ย. 2560 09.00 ห้องรวมผู้แข่งขัน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 - ห้องเตรียมตัวผู้แข่งขัน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 26 พ.ย. 2560 09.00 ห้องรวมผู้แข่งขัน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 26 พ.ย. 2560 09.00 ห้องรวมผู้แข่งขัน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 - 415 26 พ.ย. 2560 09.00 ห้องรวมผู้แข่งขัน / ห้องกรรมการ - ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 2
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 - 413 26 พ.ย. 2560 09.00 ห้องรวมผู้แข่งขัน / ห้องกรรมการ - ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 2
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 26 พ.ย. 2560 09.00 เก็บตัวที่ระเบียงชั้น 1-2
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคารศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี) ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 26 พ.ย. 2560 09.00 เก็บตัวห้องพักครู ชั้น 2
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 123
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 123
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 558 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 552
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 134
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเตรียมแข่งขัน อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 554
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเตรียมแข่ง 132, ห้องเก็บตัว 133
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุม 26 พ.ย. 2560 09.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุม 26 พ.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]