งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 25 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 25 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 25 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 25 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล โดมทิศตะวันออก หน้าอาคาร 5 ห้อง เวที 2 25 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล โดมทิศตะวันออก หน้าอาคาร 5 ห้อง เวที 2 25 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD, DVD ได้ รายงานตัว จับฉลาก 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]