สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 0 0 0
2 002 โรงเรียนคงทองวิทยา 2 0 0
3 005 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 0 0 0
4 007 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 0 0 0
5 008 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 37 67 44
6 012 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 3 7 3
7 013 โรงเรียนราชินีบูรณะ 27 62 44
8 014 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 64 154 106
9 015 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 32 63 43
10 016 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 0 0 0
11 017 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 0 0 0
12 023 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 0 0 0
13 011 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 0 0 0
14 004 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 9 18 10
15 006 โรงเรียนบำรุงวิทยา 0 0 0
16 009 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0
17 010 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0
18 018 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 0 0 0
19 022 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 0 0 0
20 003 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0
21 024 โรงเรียนทวารวดี 6 12 9
22 020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0
23 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0
24 019 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 28 20
รวม 190 411 279
690

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]