สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 77 171 112
2 002 โรงเรียนคงทองวิทยา 137 314 208
3 005 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 33 54 46
4 007 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 135 351 213
5 008 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 63 149 77
6 012 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 130 406 227
7 013 โรงเรียนราชินีบูรณะ 123 415 200
8 014 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 108 309 183
9 015 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 72 173 103
10 016 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 55 117 85
11 017 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 48 107 64
12 023 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 128 347 206
13 011 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 45 84 66
14 004 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 21 57 30
15 006 โรงเรียนบำรุงวิทยา 16 31 26
16 009 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0
17 010 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0
18 018 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 31 46 34
19 022 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 67 128 93
20 003 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0
21 024 โรงเรียนทวารวดี 6 12 9
22 020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0
23 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 16 9
24 019 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 64 184 88
รวม 1368 3471 2079
5550

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]