แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 128 98 79.03% 20 16.13% 5 4.03% 1 0.81% 124
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ 123 93 75.61% 24 19.51% 4 3.25% 2 1.63% 123
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 135 90 67.16% 35 26.12% 8 5.97% 1 0.75% 134
4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 130 74 57.36% 29 22.48% 19 14.73% 7 5.43% 129
5 โรงเรียนคงทองวิทยา 137 66 52.38% 31 24.6% 17 13.49% 12 9.52% 126
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 108 46 44.66% 28 27.18% 18 17.48% 11 10.68% 103
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 72 43 60.56% 13 18.31% 8 11.27% 7 9.86% 71
8 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 77 33 44.59% 27 36.49% 11 14.86% 3 4.05% 74
9 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 64 30 58.82% 8 15.69% 10 19.61% 3 5.88% 51
10 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 55 25 47.17% 10 18.87% 14 26.42% 4 7.55% 53
11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 63 19 33.33% 18 31.58% 11 19.3% 9 15.79% 57
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 67 19 33.93% 14 25% 15 26.79% 8 14.29% 56
13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 45 12 27.27% 14 31.82% 9 20.45% 9 20.45% 44
14 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 33 10 32.26% 10 32.26% 3 9.68% 8 25.81% 31
15 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 48 9 27.27% 10 30.3% 7 21.21% 7 21.21% 33
16 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 31 9 30% 7 23.33% 9 30% 5 16.67% 30
17 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 21 9 45% 6 30% 4 20% 1 5% 20
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
19 โรงเรียนบำรุงวิทยา 16 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 6 40% 15
20 โรงเรียนทวารวดี 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]