งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐม 1
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ห้อง ลานไทร 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคงทองวิทยา อาคาร 2 ห้อง ลานไทร 25 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]