งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐม 1
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 3 ห้อง 315,316 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 15.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 3 ห้อง 311,312 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 15.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ห้อง โดม 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ห้อง โดม 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 - 12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ห้อง โดม 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ห้อง โดม 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 - 12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ห้องรับรอง ห้อง ห้องรับรอง
-
09.00 - 15.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ห้องประชุม 60 ปี ห้อง ห้องประชุม 60 ปี 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 15.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ห้อง โดม 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ห้อง โดม 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ชั้น 2 อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ชั้น 2 อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 - 15.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ชั้น 2 อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ชั้น 2 อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 15.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม กับสนามบอล 25 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 2

26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 15.00 โดยวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทำการประกอบเครื่อง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทำการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]