งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐม 1
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 503 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00 สเปคเครื่อง CPU Core I5 3.20 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 4 ห้อง 401 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 สเปคเครื่อง CPU Core I5 3.20 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 4 ห้อง 401 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 สเปคเครื่อง CPU Core I5 3.20 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 503 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00 สเปคเครื่อง CPU Core I5 3.20 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 503 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00 สเปคเครื่อง CPU Core I5 3.20 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 3 ห้อง 317 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 สเปคเครื่อง CPU Core I5 3.20 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 505 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 สเปคเครื่อง CPU Pentium Dual-Core 2.50 GHz Ram 2 GB Windows 7 Ultimate 32 bit
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 501 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 สเปคเครื่อง CPU Core I3 3.30 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 501 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 สเปคเครื่อง CPU Core I3 3.30 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 504 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00 สเปคเครื่อง CPU Core I3 3.10 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 5 ห้อง 504 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 สเปคเครื่อง CPU Core I3 3.10 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 26 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 26 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 3 ห้อง 317 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00 สเปคเครื่อง CPU Core I5 3.20 GHz Ram 4 GB Windows 8.1 Pro 64 bit


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]