สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 56 34 25 115
2 พัฒนานิคม 36 19 18 73
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 19 21 14 54
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 18 4 7 29
5 ชัยบาดาลพิทยาคม 17 14 9 40
6 ลำสนธิวิทยา 10 8 13 31
7 หนองม่วงวิทยา 10 7 8 25
8 ท่าหลวงวิทยาคม 9 9 7 25
9 สระโบสถ์วิทยาคาร 9 7 5 21
10 โคกเจริญวิทยา 6 10 11 27
11 ยางรากวิทยา 5 10 9 24
12 โคกสลุงวิทยา 3 5 3 11
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 3 4 4 11
14 บ้านเกาะรัง 3 3 5 11
15 นิคมลำนารายณ์ 1 3 2 6
16 บ้านหนองโกวิทยา 1 1 2 4
17 สร้างพัฒนา 1 0 2 3
18 สัตยาไส 0 3 4 7
19 สามัคคีวิทยา 0 3 3 6
20 นารายณ์วิทยา 0 2 2 4
21 ขุนรามวิทยา 0 1 2 3
รวม 207 168 155 530

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]