แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 140 116 85.29% 17 12.5% 2 1.47% 1 0.74% 136
2 โรงเรียนพัฒนานิคม 146 85 63.43% 31 23.13% 10 7.46% 8 5.97% 134
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 114 64 59.81% 22 20.56% 16 14.95% 5 4.67% 107
4 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 84 44 55% 21 26.25% 7 8.75% 8 10% 80
5 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 109 39 40.63% 27 28.13% 14 14.58% 16 16.67% 96
6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 77 38 55.07% 12 17.39% 9 13.04% 10 14.49% 69
7 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 69 36 54.55% 12 18.18% 7 10.61% 11 16.67% 66
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 62 34 58.62% 16 27.59% 5 8.62% 3 5.17% 58
9 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 75 31 44.29% 17 24.29% 13 18.57% 9 12.86% 70
10 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 74 29 42.03% 21 30.43% 12 17.39% 7 10.14% 69
11 โรงเรียนยางรากวิทยา 63 23 41.07% 12 21.43% 11 19.64% 10 17.86% 56
12 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 49 19 45.24% 9 21.43% 6 14.29% 8 19.05% 42
13 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 45 15 34.88% 20 46.51% 3 6.98% 5 11.63% 43
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 67 15 30% 13 26% 12 24% 10 20% 50
15 โรงเรียนสัตยาไส 38 8 24.24% 11 33.33% 7 21.21% 7 21.21% 33
16 โรงเรียนขุนรามวิทยา 35 7 21.88% 12 37.5% 5 15.63% 8 25% 32
17 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25 6 26.09% 8 34.78% 3 13.04% 6 26.09% 23
18 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 17 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
19 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 20 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
20 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 17 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
21 โรงเรียนสร้างพัฒนา 16 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]