สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ   0819949440
2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 608 หมู่ 11 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ   0819949440

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]