สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 31 89 49
2 007 โรงเรียนดงตาลวิทยา 74 122 96
3 009 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 0 0 0
4 012 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 3 4 3
5 013 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 27 65 46
6 015 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1 2 2
7 014 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 0 0 0
8 016 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1 0 0
9 017 โรงเรียนพระนารายณ์ 91 236 140
10 019 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 36 154 63
11 003 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 39 58 49
12 004 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 30 60 39
13 005 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 77 136 74
14 002 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 0 0 0
15 008 โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา 0 0 0
16 018 โรงเรียนพระวรสาร 9 17 11
17 020 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 0 0 0
18 021 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 69 112 74
19 023 โรงเรียนสุวัฒนบดี 2 1 1
20 024 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 22 42 34
21 010 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 0 0 0
22 011 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 0 0 0
23 001 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0 0 0
24 022 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0 0 0
รวม 512 1098 681
1779

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com ID j.boonsuk
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]