สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 96 218 140
2 007 โรงเรียนดงตาลวิทยา 74 123 99
3 009 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 61 108 73
4 012 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 24 59 39
5 013 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 49 111 81
6 015 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 116 234 173
7 014 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 34 81 55
8 016 โรงเรียนปิยะบุตร์ 76 162 118
9 017 โรงเรียนพระนารายณ์ 98 253 156
10 019 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 72 266 127
11 003 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 68 131 95
12 004 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 41 89 62
13 005 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 95 191 141
14 002 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 12 27 17
15 008 โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา 0 0 0
16 018 โรงเรียนพระวรสาร 35 74 39
17 020 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 23 37 31
18 021 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 72 118 78
19 023 โรงเรียนสุวัฒนบดี 3 3 3
20 024 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 22 42 34
21 010 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 0 0 0
22 011 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 15 31 16
23 001 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0 0 0
24 022 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 60 94 79
รวม 1146 2452 1656
4108

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com ID j.boonsuk
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]