แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 116 67 60.36% 32 28.83% 5 4.5% 7 6.31% 111
2 โรงเรียนพระนารายณ์ 98 66 67.35% 18 18.37% 10 10.2% 4 4.08% 98
3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 72 65 94.2% 2 2.9% 1 1.45% 1 1.45% 69
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 96 59 68.6% 17 19.77% 8 9.3% 2 2.33% 86
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 95 46 51.69% 14 15.73% 13 14.61% 16 17.98% 89
6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 72 37 61.67% 10 16.67% 6 10% 7 11.67% 60
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 68 28 43.75% 20 31.25% 9 14.06% 7 10.94% 64
8 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 49 27 65.85% 4 9.76% 4 9.76% 6 14.63% 41
9 โรงเรียนปิยะบุตร์ 76 25 34.72% 24 33.33% 14 19.44% 9 12.5% 72
10 โรงเรียนดงตาลวิทยา 74 25 34.72% 21 29.17% 6 8.33% 20 27.78% 72
11 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 61 23 40.35% 17 29.82% 6 10.53% 11 19.3% 57
12 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 34 19 55.88% 6 17.65% 4 11.76% 5 14.71% 34
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 60 18 46.15% 17 43.59% 2 5.13% 2 5.13% 39
14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 41 17 48.57% 9 25.71% 6 17.14% 3 8.57% 35
15 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 23 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 4 18.18% 22
16 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 15 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนพระวรสาร 35 9 26.47% 19 55.88% 4 11.76% 2 5.88% 34
18 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 22 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
19 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 24 7 33.33% 8 38.1% 1 4.76% 5 23.81% 21
20 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 12 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
21 โรงเรียนสุวัฒนบดี 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com ID j.boonsuk
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]