งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โดม 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ไม่มีนักเรียนเข้าแข่งขัน
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โดม 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ไม่มีนักเรียนเข้าแข่งขัน
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com ID j.boonsuk
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]