งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431,433 11 พ.ย. 2560 09.00-15.00 รายละเอียดการส่งเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,433 10 พ.ย. 2560 09.00-15.00 รายละเอียดการส่งเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รบกวนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 ณ.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 รบกวนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 ณ.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยhttps://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รบกวนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 ณ.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยhttps://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 รบกวนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 ณ.โรงเรียนจุภาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โทร 0812959448 รอง อรทัย ล่ำสัน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย หอประชุมพิบูลสงคราม 11 พ.ย. 2560 09.00 รายละเอียดการส่งเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย หอประชุมพิบูลสงคราม 10 พ.ย. 2560 09.00 https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รบกวนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 ณ.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 รบกวนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 ณ.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยhttps://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดมข้างสระว่ายน้ำ 10 พ.ย. 2560 09.00 รายละเอียดการส่งเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดมข้างสระว่ายน้ำ 10 พ.ย. 2560 09.00 รายละเอียดการส่งเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดมข้างสระว่ายน้ำ 10 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
09.00 รายละเอียดการส่งเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิก https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsUXFwaFdzVk1kOUU/view?usp=sharing


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com ID j.boonsuk
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]